Offerte link
Menu link link

Over
coronatesten.

Sinds 1 juni heeft iedereen de mogelijkheid zich op corona te laten testen. Ervaar je klachten (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), dan mag je je direct bij jouw plaatselijke GGD melden. Je hoeft dus niet te wachten tot je 24 uur klachten hebt en er is dus ook géén tussenkomst van een (bedrijfs)arts meer nodig. Wat betekent dit voor organisaties? En wat is de status van de coronatesten op antistoffen?

Hoe houd je medewerkers optimaal inzetbaar in coronatijd?

Het COVID-19-virus heeft op drie manieren invloed op de inzetbaarheid van medewerkers. Aan de ene kant kunnen medewerkers zelf besmet raken, waardoor het ziekteverzuim stijgt. Aan de andere kant zorgt het virus voor onrust en spanningen bij medewerkers: zoals angst voor besmetting, zorgen om naasten en onzekerheid over het behoud van baan. Dit gevolg kan effecten hebben op verzuim, productiviteit en bevlogenheid. Tot slot hebben organisaties met werkomgevingen waar de 1,5 meter afstand niet of nauwelijks geborgd kan worden, een grote uitdaging om de juiste medewerkers létterlijk op de juiste plekken in te zetten. Een uitbraak van het virus binnen een team, ploeg of afdeling heeft grote gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit.

De inzet van coronatesten kan hierbij ondersteunend zijn. Er bestaan twee soorten coronatesten.

PCR-testen

(Polymerase Chain Reaction) die uitwijzen of je op dit moment besmet bent met COVID-19. Vanaf juni mag iedereen die (milde) klachten ervaart (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), zich melden bij de plaatselijke GGD. Tussenkomst van een (bedrijfs)arts is niet meer nodig. Het is belangrijk medewerkers te informeren over deze vorm van testen en hun aan te sporen van deze mogelijkheden gebruik te maken. Immers, een snelle uitslag of het COVID-19 betreft, neemt veel zorgen weg. En is het níet het virus, dan kan de medewerker gewoon aan het werk blijven.

Serologische testen

Een serologische test geeft aan of je antistoffen in je bloed hebt, waarmee je kunt constateren of je COVID-19 doorgemaakt hebt. Wachten is op groen licht (vanuit het RIVM) als er:

  • een test is die een voldoende betrouwbaarheid en sensitiviteit/specifiteit geeft;
  • duidelijkheid is over de opgebouwde immuniteit voor COVID-19 wanneer je antistoffen in je bloed hebt;
  • heldere adviezen te geven zijn over de relevantie van antistoffentests in combinatie met het inrichten van bedrijfsprocessen.

Adaptics is jouw partner op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek

 

Zowel tijdens als na de coronacrisis.

Wij gaan graag met je in gesprek over de toepasbaarheid van coronatesten binnen jouw organisatie.

Neem contact met ons op link
De rol van coronatesten in de herstart

Adaptics wacht de ontwikkelingen af, die zich in razendsnel tempo opvolgen. Het is belangrijk om in jouw organisatie nu alvast na te denken over het gebruik van deze tests om de herstart van de bedrijfsvoering mogelijk te maken en invulling te geven aan de nieuwe anderhalvemetereconomie. Ons operationele proces om deze testen te gaan uitvoeren is volledig opgezet. Ook kan de serologische test worden toegevoegd aan het Preventief Medisch Onderzoek.

Ervaring met gezondheidsonderzoeken

Adaptics voert jaarlijks ruim 20.000 gezondheidsonderzoeken uit in haar Vitaliteitsbussen. Van bloeddrukmeting tot conditietest, van vingerprik tot venapunctie: onze gezondheidsprofessionals zijn door deze jarenlange ervaring als geen ander in staat op een zorgvuldige, integere en bewuste manier om te gaan met dit soort gevoelige gezondheidsonderzoeken. Daarnaast is de privacy van de deelnemers optimaal geborgd volgens AVG en ISO27001-normen.