Plan gratis adviescall link
Menu link link

Meestgestelde vragen
van deelnemers.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek?

Een PMO is een instrument om inzicht te krijgen in je eigen gezondheid, leefstijl, gezondheidsrisico’s en inzetbaarheid. Met behulp van deze inzichten kunnen wij, afhankelijk van de werkgever, gerichte interventies, zoals coaching en trainingen aanbieden. Deze interventies dienen ter verbetering van je gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid.

Daarnaast kan de werkgever een beeld krijgen van de gezondheid en inzetbaarheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging). De werkgever ontvangt bij minimaal vijftien personen een geanonimiseerde groepsrapportage. De resultaten van deze statistische rapportage zijn niet terug te herleiden naar een bepaald persoon.

Een PMO bestaat uit:

 1. Een digitale vragenlijst die je op een gewenst moment kan invullen. De vragenlijst zal ingaan op je leefstijl, werkvermogen, bevlogenheid, werkdruk, mentale belasting en fysieke klachten.
 2. Een fysieke meting, inclusief een aansluitend vitaliteitsgesprek met een vitaliteitsprofessional van Adaptics.
 3. Een individueel adviesrapport met de resultaten van het PMO en gerichte tips ter verbetering van de gezondheid, leefstijl en inzetbaarheid.

Bij het aanbieden van een PMO hoeft nog geen sprake te zijn van een duidelijke gezondheidsklacht of van een aanwijzing voor een gezondheidsrisico of –probleem. Het PMO heeft juist mede als doel om een risico of probleem vroegtijdig op te merken en/of te voorkomen.

Wat heb ik aan een PMO?

Een goed uitgevoerd PMO kan je helpen zo gezond mogelijk inzetbaar te blijven. Mogelijke problemen die te maken hebben met jouw werk en gezondheid kunnen naar voren komen. Je krijgt persoonlijk advies over jouw werk, gezondheid en leefgewoonten.

 • Je krijgt inzicht in je fysieke en mentale gezondheid;
 • Je krijgt te horen hoe je ervoor staat en hoe je je gezondheid en inzetbaarheid kunt beschermen en/of kunt verbeteren;
 • Mogelijke gezondheidsrisico’s (onder andere ten aanzien van hart- en vaatziekten) worden duidelijk en je ontvangt een op maat gemaakt advies voor verbetering.
Is deelname aan een PMO verplicht?

Nee, je mag zelf beslissen of je deelneemt aan het PMO. Een PMO heeft nooit gevolgen voor je rechtspositie. Alleen voor bepaalde functies geldt een verplichte medisch keuring op grond van een wet of de cao voor je branche of sector. Indien daar in jouw geval sprake van is, dan geven wij dit duidelijk vooraf aan.

Wie bepaalt de inhoud van het PMO?

Onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts wordt samen met de werkgever de inhoud van het PMO vastgesteld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de risico’s die beschreven staan in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en eventuele wensen in de organisatie (bijvoorbeeld bij de afdeling HR, het management en de ondernemingsraad).

Wie voert een PMO uit?

Het PMO wordt uitgevoerd door gezondheidsprofessionals van Adaptics. Zij hebben allen minimaal een HBO werk- en denkniveau en hebben een interne opleiding gevolgd om alle onderzoeken op een correcte manier uit te voeren. De professionals werken onder toezicht van de Manager Gezondheidsprofessionals van Adaptics. Indien het uitvoeren van venapuncties (bloedafname door het aanprikken van een ader met een holle naald) een onderdeel is van het PMO, is er sprake van een voorbehouden handeling die volgens de wet alleen door zelfstandig bevoegde BIG-geregistreerde zorgverleners (zoals artsen) mogen worden uitgevoerd. Onze professionals die bekwaam zijn in het uitvoeren van venapuncties mogen deze ook uitvoeren in opdracht van een arts (gedelegeerde bevoegdheid) middels een ondertekend uitvoeringsverzoek waarin de arts wettelijke toestemming geeft om venapuncties door de professional uit te laten voeren.

Wat is het doel van een PMO

Het doel van het PMO is om inzicht te geven in je eigen gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Indien de resultaten van het PMO daar aanleiding toe geven, kunnen wij vervolgens gerichte interventies voorstellen. Het uiteindelijke doel is om je gezondheid en inzetbaarheid te beschermen en/of te verbeteren.

Hoe kan ik mijn afspraak wijzigen?

Je kan je afspraak wijzigen in jouw account in het Portaal Johan.

Hoe kan ik mijn afspraak afzeggen?

Neem (liefst uiterlijk 48 uur van tevoren) contact op met Adaptics via planning@adaptics.nl of via 088-0223877. Adaptics helpt je dan verder.

Ik weet niet waar of wanneer mijn afspraak is

De informatie over en de locatie van je afspraak kan je in de afspraakbevestiging vinden. De afspraakbevestiging heb je ontvangen vanuit de planningsagenda na het maken je afspraak. Zoek op Planningsagenda als afzender.

Ik heb een probleem met inloggen in mijn account in het Portaal Johan

Via de uitnodiging heb je met je privé-email een account aangemaakt in het Portaal Johan, hiermee kan je inloggen. Mocht je het wachtwoord zijn vergeten dan kan je een herstelwachtwoordlink aanvragen via de inlogpagina van het Portaal Johan.

Hoe ziet het vragenlijstonderzoek eruit?

Via een persoonlijke link kom je bij de online vragenlijst voor het PMO terecht. Deze gevalideerde vragenlijst zal ingaan op je leefstijl, vitaliteit, gezondheid, werkomgeving, werkvermogen, werkbeleving en werk specifieke risico’s. Je mag zelf bepalen op welk moment je de vragenlijst invult. De online vragenlijst moet volledig worden afgerond om een afspraak in te kunnen plannen voor het fysieke onderzoek, tenzij anders door Adaptics aangegeven.

Na afloop van het vragenlijstonderzoek kun je direct een persoonlijk adviesrapport inzien.

Wat voor soort vragenlijsten hanteert Adaptics?

Adaptics beschikt over een ruime keuze aan wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten en normeringen om de status van diverse zaken omtrent werkbeleving, gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s van medewerkers inzichtelijk te maken.

Voorbeelden van wetenschappelijke gevalideerde vragenlijsten die we gebruiken:

 • Work Ability Index (WAI) van Blik op Werk. Deze schaal wordt gebruikt om het werkvermogen te meten.
 • UBES-9 van Schaufeli en Bakker (2004) om de bevlogenheid te meten.
 • Richtlijnen goede voeding 2015 (Gezondheidsraad, 2015).
 • De vragenlijstschalen om werkbeleving te meten zijn gebaseerd op de VBBA-schalen (VBBA © skb.nl)

Vragenlijst beeldschermwerk van Dienst Arbo en Milieu, VU Amsterdam om de beeldschermwerk en KANS onderdelen te meten.

Waar bestaat het fysieke onderzoek uit?

Het fysieke onderzoek kan bestaan uit onderstaande testen. De precieze samenstelling van de fysieke testen is afhankelijk van de afspraken met jouw werkgever.

Lengte en gewicht (inclusief berekening van BMI)

Om de gezondheid van je lichaamsgewicht in relatie tot je lichaamslengte te bepalen wordt de Body Mass Index berekend. Gewicht en lengte worden gemeten met behulp van een lengte meter en een geijkte weegschaal.

Vetpercentage

Het vetpercentage geeft de verhouding tussen je totale gewicht en het percentage vet in je lichaam weer. Wat een goed percentage is, is afhankelijke van je geslacht en leeftijd. Het vetpercentage wordt gemeten met behulp van een medische weegschaal (een body composition analyzer).

Buikomvang

De buikomvang (middelomtrek) wordt gemeten om een schatting te maken van de hoeveelheid lichaamsvet dat zich in de buikholte bevindt en hangt nauw samen met BMI en het vetpercentage. De buikomvang wordt gemeten met een lengtemeter.

Bloeddruk en hartslag in rust

Er wordt met een bloeddrukmeter bovendruk (systolische meting) en een onderdruk (diastolische meting) gemeten. Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Een te hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Cholesterol en glucose (vingerprik)

Met behulp van een vingerprik worden cholesterol- en bloedsuikerwaardes gemeten. De bloedsuikerwaarde geeft een schatting van de bloedsuikerspiegel in het bloed. Een hoge waarde kan een indicatie zijn voor diabetes. Cholesterol is een vetachtige, niet in wateroplosbare stof, die in ons lichaam onder andere voor de aanmaak van gal en hormonen wordt gebruikt. Het is een stof die we nodig hebben in ons lichaam, maar een te hoog cholesterol vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

Knijpkracht

De maximale knijpkracht van de hand wordt gemeten om een inschatting te geven van de spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in het lichaam. Knijpkracht wordt gemeten door met de niet-dominante hand zo hard mogelijk te knijpen in een knijpkrachtmeter.

Spirometrie

Spirometrie is een medisch onderzoek dat gebruikt wordt om de functionaliteit van de longen te meten. Het meten van de longfunctie heeft als doel om potentiële afwijkingen in de luchtwegen op te sporen en met name vroegtijdig COPD te signaleren. De longfunctie wordt gemeten door middel van een blaastest.

Uithoudingsvermogen (conditie)

De conditie wordt gemeten met behulp van een fietstest. Door middel van een sub-maximale fietstest wordt een schatting gemaakt van de zuurstofopname in de spieren. Ondanks dat het een sub-maximale fietstest is, kan het toch inspannend zijn. Het is daarom prettig om makkelijk zittende kleding aan te trekken, een extra shirt of handdoek mee te nemen of om sportkleding aan te doen.

ECG (hartfilmpje)

ECG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en laten daarom sporen na op het ECG. In de meeste gevallen zal er alleen een ECG afgenomen worden op medische indicatie. Dit wil zeggen dat er sprake is van een mogelijk verhoogd risico. Bijvoorbeeld wanneer er hart- en vaatziekten zijn ontstaan bij eerstegraads familieleden onder een bepaalde leeftijd (mannen ≤55 jaar en vrouwen ≤65 jaar) of je klachten ervaart.

Audiometrie (gehooronderzoek)

Audiometrie is de meting van drempelniveaus waarboven geluiden nog worden gehoord. Met behulp van de audiometrie test kan gehoorverlies worden aangetoond. Tijdens het gehooronderzoek krijgen deelnemer piepjes te horen en moeten ze, met behulp van een knop, aangeven of ze die wel of niet horen.

Visus (oogonderzoek)

Om te bepalen of het gezichtsvermogen voldoende is, wordt een oogonderzoek uitgevoerd. Met behulp van het oogonderzoek wordt de visus op korte afstand (lees- en beeldschermafstand) en in de verte gemeten (veraf). Tijdens het oogonderzoek moeten deelnemers verschillende rijen met letters voorlezen om zo het gezichtsvermogen te bepalen.

Urineonderzoek

Bij het urineonderzoek dien je een potje urine mee te nemen naar het PMO. Meer informatie hierover vind je in de uitnodiging. De urine wordt in een aantal gevallen direct onderzocht op glucose, bloed of eiwitten. In andere gevallen wordt het naar het laboratorium opgestuurd om andere parameters te bepalen. Dit is afhankelijk van de afspraken met jouw werkgever.

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek wordt er bloed afgenomen van een ader met een holle naald (venapunctie). Alles bij elkaar nemen we maximaal 30 ml bloed bij je af, vaak is dit nog niet de helft. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. Dit bloed wordt naar een laboratorium gestuurd om te worden geanalyseerd op de afgesproken parameters.

Klacht, houding- en bewegingsapparaat

Bij het Klacht, houding- en bewegingsapparaat wordt gevraagd bepaalde bewegingen uit te voeren. Zo wordt gekeken naar de bewegingsvrijheid en het eventueel optreden van pijn en klachten. We kijken hierbij naar de nek, schouders, elleboog, pols, knieën, heupen, enkels en rug.

HRV

HRV staat voor Haert Rate Variability: de variabiliteit tussen de hartslagen en is een marker voor het autonome zenuwstelsel die onder andere een indicatie kan geven voor het stressniveau op het gemeten moment. HRV wordt gemeten met een sensor op je wijsvinger waarbij je 3 minuten ontspannen zit zonder iets te doen of zeggen.

Bij deelname aan het fysieke onderzoek ben je niet verplicht om alle testen te ondergaan. Je kan dit bij de fysieke test zelf aangeven bij de medewerker van Adaptics.

Alle apparatuur waar we gebruik van maken worden jaarlijks onderhouden en gekalibreerd door een onafhankelijke partij.

Ik ben zwanger, kan ik dan deelnemen aan het fysieke onderzoek?

Ook wanneer je zwanger bent kun je deelnemen aan het fysieke onderzoek. De uitkomsten van de vragenlijst en de fysieke testen kunnen wel wat afwijken van jouw normale situatie, maar deelnemen is zeker mogelijk. Bij vrouwen die zwanger zijn kunnen wij het vetpercentage niet meten in verband met mogelijke risico’s. Dit wordt ook nog tijdens de fysieke testen door de gezondheidsprofessional uitgevraagd. Je hoeft dit dus niet van tevoren door te geven aan Adaptics.

Moet ik mijn bovenkleding uitdoen voor de gezondheidscheck?

Voor de meeste testen is het niet nodig om de bovenkleding uit te doen. Afhankelijk van de invulling van de testbatterij (bijvoorbeeld bij een hartfilmpje of als er lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een arts) zou het zo kunnen zijn dat er wordt gevraagd de bovenkleding (gedeeltelijk) uit te doen. Deelnamen aan een PMO is geheel vrijwillig. Indien je een of meerdere testen niet wilt uitvoeren kun je dat altijd aangeven. Deze worden dan niet uitgevoerd.

 

Wat is precies het vitaliteitsgesprek?

Na het fysieke onderzoek volgt een vitaliteitsgesprek met een van de vitaliteitsprofessionals van Adaptics. Dit gesprek duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. In dit gesprek bespreekt de vitaliteitsprofessional zowel de uitslagen van het vragenlijstonderzoek als de resultaten van het fysieke onderzoek. Adaptics geeft adviezen op maat en concrete tips & tricks zodat je zelf direct aan de slag kunt met jouw vitaliteit.

Na afloop van het PMO kun je na circa 10 werkdagen een uitgebreid persoonlijk adviesrapport inzien. Dit rapport bestaat uit de resultaten van het fysieke onderzoek en persoonlijke feedback van de vitaliteitsadviseur.

Is een doorverwijzing naar andere specialisten mogelijk?

Soms zijn er bij het PMO bevindingen waarbij eventueel aanvullend onderzoek geïndiceerd is. De eigen huisarts heeft in samenspraak met jou hierin de regie en de mogelijkheid om desgewenst door te verwijzen. We brengen je altijd van dergelijke bevindingen op de hoogte. Het is natuurlijk aan jezelf om je eigen huisarts of behandelend specialist hierover in te lichten. Eventueel aanvullend onderzoek maakt geen onderdeel uit van het PMO. De kosten hiervan vallen onder je eigen verzekering of je eigen risico.

Hoe kan ik me voorbereiden op het PMO?

Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je je aan de volgende richtlijnen houdt.

De algemene richtlijnen zijn dat je:

 • Afspraken voor bezoeken nakomt;
 • Ten behoeve van het cholesterol en glucose onderzoek verzoeken wij deelnemers vriendelijk om (indien mogelijk) nuchter te verschijnen, wat inhoudt dat je 3 uur voorafgaand aan het onderzoek NIETS meer gegeten of gedronken hebt (m.u.v. water en/of groene thee zonder toevoegingen).
 • Voor de vetpercentage-meting is het nodig om de schoenen, sokken (en panty) uit te trekken. Hou hier, indien mogelijk rekening mee.
 • Indien er een oogonderzoek plaatsvindt en je een bril draagt, vergeet dan niet om je bril mee te nemen.
 • Indien er een fietstest wordt afgenomen, dan kan het handig zijn om makkelijk zittende kleding aan te trekken en een extra shirt mee te nemen of sportkleding aan te doen.

Het is belangrijk dat je contact opneemt met Adaptics als je niet meer wilt deelnemen aan het Preventief Medisch Onderzoek.

In de bevestigingsmail van de afspraak voor het fysieke onderzoek staat dat ik nuchter moet zijn voor het fysieke onderzoek. Wat houdt dit in?

Voor het cholesterol- en glucose-onderzoek verzoeken wij je vriendelijk om (indien mogelijk) nuchter te verschijnen. Dat houdt in  dat je drie uur voorafgaand aan het onderzoek NIETS meer gegeten of gedronken hebt (behalve water en/of groene thee zonder toevoegingen). Lukt dit om welke reden dan ook niet, dan kun je dit aangeven bij de gezondheidsprofessional.

Wat zijn mogelijk voor- en nadelen van het PMO?

Het is belangrijk dat je de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat je besluit deel te nemen.

Voordelen van deelname aan het PMO:

 • Je krijgt inzicht in je fysieke en mentale gezondheid;
 • Een onderzoek kan je geruststellen als de uitslag gunstig is;
 • Een onderzoek maakt je bewust van mogelijke risico’s die je loopt;
 • Je kunt informatie krijgen waardoor je bewust gezonder kunt gaan leven, om risico’s te verlagen;
 • Je kunt informatie krijgen waarmee je een duidelijkere vraag aan je huisarts kunt stellen;
 • Een ziekte kan binnen korte tijd worden ontdekt, zodat mogelijk vroegtijdig kan worden gereageerd;
 • Je werkgever en/of collega’s krijgen niet te horen dat je aan het PMO deelneemt en ontvangen ook geen terugkoppeling over je persoonlijk;
 • Je kunt advies krijgen over gerichte interventies op basis van de resultaten uit het PMO. Deze interventies kunnen risico’s verlagen en je gezondheid en inzetbaarheid verbeteren.

Nadelen van deelname aan het PMO:

 • Er is mogelijk aanvullend onderzoek naar aanleiding van het PMO noodzakelijk dat niet zonder risico of bijwerkingen is en dat (mogelijk) door jezelf moet worden bekostigd waarbij bovendien een reële kans bestaat dat de bevindingen van het aanvullende onderzoek geruststellend zijn en er geen afwijkingen bestaan;
 • Het PMO is een screeningsonderzoek. Op basis van de screening kan er een bepaald risico uitkomen. Later kan uit aanvullend onderzoek blijken dat het risico niet bestaat.
 • Je krijgt onverwachte bevindingen die mogelijk confronterend, ongerust makend en/of ongunstig zijn;
 • Je krijgt mogelijk confronterende vragenlijst(en) tijdens het PMO;
 • Je krijgt mogelijke nadelige effecten/ongemakken van het fysieke onderzoek bij het PMO. Bijvoorbeeld bij de fietstest kan je gaan zweten en duizelig worden. Bij de vingerprik kan je eventueel een klein blauw plekje krijgen. Indien mensen gevoelig zijn voor naalden of bloed is er een kleine kans op flauwvallen. Echter alle testen zijn vrijwillig. Bepaalde testen kunnen dus ook overgeslagen worden;
 • Deelname aan het PMO biedt geen garantie voor een goede gezondheid;

Deelname aan het onderzoek betekent ook:

 • Dat je (extra) tijd kwijt bent;
 • Dat je afspraken hebt waaraan je je moet houden;
 • Dat je mogelijk (extra) interventies naar aanleiding van de resultaten van het PMO krijgt voorgesteld. Voor deze interventies zul je apart toestemming moeten verlenen.
Wanneer eindigt het PMO?

Je deelname aan het PMO is afgerond als:

 • De online vragenlijst, het fysieke onderzoek en het afsluitende gesprek zijn afgerond en je een uitgebreid persoonlijk adviesrapport hebt ontvangen;
 • Je zelf kiest om te stoppen.
Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Al je individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Het PMO voldoet aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze verordering bepaalt onder meer dat persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, dat zij alleen toegankelijk zijn voor daar toe gerechtigde personen dat zij veilig moeten worden opgeslagen.

 • Je werkgever betaalt voor het PMO, maar dit geeft hem/haar niet het recht om inzage te hebben in je medisch dossier.
 • Uiteraard ontvangt je werkgever niet jouw individuele resultaten. Alleen jij ontvangt een persoonlijk adviesrapport.
 • In de groepsrapportage, die de werkgever zal ontvangen, staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep waarover gerapporteerd wordt moet minimaal uit vijftien respondenten bestaan, zodat de resultaten niet zijn te herleiden tot een persoon.

Meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Adaptics vind je in onze Privacyverklaring. In onze Privacyverklaring lees je ook hoe jij je privacyrechten kunt uitoefenen. Daarnaast lees je over andere zaken die voor jou belangrijk kunnen zijn waar het gaat om je persoonsgegevens. Wij adviseren je onze Privacyverklaring goed door te lezen.

Hoelang worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

Indien toestemming gegeven voor deelnamen aan het PMO:

De gegevens die wij verzamelen tijdens het PMO vallen onder het “medisch dossier”. Hierdoor vallen de gegevens die wij verzamelen onder de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomsten (WGBO). Volgens de WGBO geldt er een standaard bewaartermijn van deze gegevens van 20 jaar, zie ook onze privacyverklaring.

Indien geen toestemming gegeven voor deelname aan het PMO:

In sommige gevallen ontvangen wij van de werkgever persoonsgegevens, zodat wij uitnodigingen kunnen versturen voor het PMO. De gegevens die wij (kunnen) ontvangen zijn: naam, emailadres, geslacht en geboortedatum. Wanneer je geen toestemming geeft voor deelname aan het PMO, dan verwijderen wij de gegevens uiterlijk 1 maand na einde van het project.

Hoe kan ik een verzoek doen tot verwijderen van mijn gegevens?

Je hebt altijd het recht om het verzoek te doen tot het verwijderen van je gegevens. Wij stemmen altijd in met het verzoek tenzij er sprake is van één van de 5 uitsluitingsgronden in artikel 17 lid 3 van de AVG. Iedere instantie is verplicht om te toetsen of hier sprake van is. Aangezien bij het PMO toestemming wordt gegeven voor de verwerking zal er niet snel / “mogelijk nooit” sprake zijn van een van deze uitsluitingsgronden. Een verzoek tot verwijdering kan gericht worden aan: kwaliteit@adaptics.nl.

Ontvangt de bedrijfsarts een kopie van mijn rapport?

Nee de bedrijfsarts ontvangt geen kopie van jouw individuele resultaten. De bedrijfsarts ontvangt alleen jouw individuele resultaten als je daar zelf (schriftelijk) toestemming voor geeft.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens voor het PMO worden verwerkt en opgeslagen in de applicatie Johan (zie privacyverklaring Johan). De gegevens die verzameld worden in Johan zijn eigendom van de medewerker zelf. De gegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met derden, bijv. met de professionals van Adaptics. Na realisatie van de dienstverlening wordt de toegang van professionals van Adaptics tot individuele dossier ingetrokken. Adaptics beschikt dus na de dienstverlening enkel over geanonimiseerde gegevens van de onderzoeksgroep. Conform de rechten van betrokkenen uit de AVG heeft iedere werknemer te allen tijde het recht om zijn gegevens te verwijderen.

Wie heeft er inzage in mijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verzameld tijdens het PMO worden nooit zonder toestemming van de medewerker gedeeld met derden. Dit betekent dat bijvoorbeeld je werkgever geen inzage krijgt in de individuele resultaten.

Binnen Adaptics hebben alleen die medewerkers die in hun functie en taken, direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de contractueel overeengekomen dienstverlening van Adaptics toegang tot de gegevens. Medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van de gegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken.

Na het fysieke onderzoek volgt een vitaliteitsgesprek met een van de vitaliteitsprofessionals van Adaptics. Om het gesprek goed voor te bereiden heeft de professional toegang nodig tot de resultaten van het vragenlijstonderzoek. In de applicatie Johan wordt er voorafgaand aan het onderzoek om toestemming gevraagd voor het delen van de gegevens. Na afloop wordt de toegang van professionals van Adaptics ook altijd weer ingetrokken.

Is je vraag niet beantwoord? Neem vrijblijvend contact op met ons
top