Plan gratis adviescall link
Menu link link

Meestgestelde vragen
van deelnemers.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek?

Een Preventief Medisch Onderzoek (hierna: PMO) is een instrument om inzicht te krijgen in je eigen gezondheid, leefstijl, gezondheidsrisico’s en inzetbaarheid.  

Een PMO bestaat uit: 

 1. Een digitale vragenlijst die je op een gewenst moment kan invullen. De vragenlijst gaat in op je leefstijl, werkvermogen, bevlogenheid, werkdruk, mentale belasting en fysieke klachten.
 2. Een fysieke meting (fysiek onderzoek), inclusief een aansluitend vitaliteitsgesprek met een vitaliteitsprofessional van Adaptics. 
 3. Een individueel adviesrapport met de resultaten van het PMO en gerichte tips ter verbetering van de gezondheid, leefstijl en inzetbaarheid. 

 Bij het aanbieden van een PMO hoeft nog geen sprake te zijn van een duidelijke gezondheidsklacht of van een aanwijzing voor een gezondheidsrisico of –probleem. Het PMO heeft juist mede als doel om een risico of probleem vroegtijdig op te merken en/of te voorkomen. 

Met behulp van deze inzichten kunnen wij, afhankelijk van de werkgever, gerichte interventies, zoals coaching en trainingen aanbieden. Deze interventies dienen ter verbetering van je gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. 

 Daarnaast krijgt de werkgever een beeld van de gezondheid en inzetbaarheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging). De werkgever ontvangt bij minimaal vijftien personen een geanonimiseerde groepsrapportage. De resultaten van deze statistische rapportage zijn niet terug te herleiden naar een individueel persoon. 

Wat heb ik aan een PMO?

Een goed uitgevoerd PMO helpt je zo vitaal en gezond mogelijk te zijn. Daardoor blijf je inzetbaar, zowel in je vrijetijd als tijdens werk. Het PMO geeft inzicht in mogelijke vraagstukken die te maken hebben met jouw werk en fysieke- en/of mentale gezondheid. Je krijgt persoonlijk advies over jouw werk, gezondheid en leefgewoonten: 

 • Inzicht in je fysieke en mentale gezondheid; 
 • Ontdek je huidige gezondheid & inzetbaarheid en hoe je deze behoud of verbetert; 
 • Inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals hart- en vaatziekten plus een persoonlijk advies voor verbetering. 
Is deelname aan een PMO verplicht?

Nee, deelname aan een PMO is niet verplicht. Je beslist zelf of je deelneemt. Een PMO heeft nooit gevolgen voor je rechtspositie; dus de werkgever kan jou als werknemer niet verplichten mee te doen vanuit een juridisch oogpunt. Jij maakt de keuze of je meedoet en of je alleen de vragenlijst invult of ook een afspraak maakt voor het fysieke onderzoek. 

Keuring
Alleen voor bepaalde functies geldt een verplichte medische keuring op grond van een wet of de cao voor je branche of sector. Dat betekent dat op grond van wet- en/of regelgeving het wel een verplichting kan zijn mee te doen tijdens het dienstverband. Het gaat in deze gevallen om de bescherming van de gezondheid en veiligheid van jou als werknemer en van derden zoals klanten of collega’s. Indien daar in jouw geval sprake van is, dan geven wij dit duidelijk vooraf aan. 

Wie bepaalt de inhoud van het PMO?

Onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts wordt samen met de werkgever de inhoud van het PMO vastgesteld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de risico’s die beschreven staan in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en eventuele wensen vanuit de organisatie (bijvoorbeeld bij de afdeling HR, het management en de ondernemingsraad). 

Voorbeeld: medewerkers die veel beeldschermwerk doen kunnen meer last van hun ogen krijgen. Deze medewerkers krijgen in de digitale vragenlijst vragen over het onderwerp beeldschermwerk. Daarnaast voeren we dan meestal tijdens het fysieke onderzoek een visustest (oogmeting) uit. 

Wie voert een PMO uit?

Het PMO wordt uitgevoerd door vitaliteitsprofessionals van Adaptics. Zij hebben allen minimaal HBO werk- en denkniveau en volgden een interne opleiding om alle onderzoeken op een correcte manier uit te voeren. De professionals werken onder toezicht van de Manager Vitaliteitsprofessionals van Adaptics.  

Indien het uitvoeren van venapuncties (bloedafname door het aanprikken van een ader met een holle naald) een onderdeel is van het PMO, mag deze alleen door zelfstandig bevoegde BIG-geregistreerde zorgverleners (zoals artsen) mogen worden uitgevoerd. We hebben enkele professionals die venapuncties kunnen uitvoeren. Deze mogen de venapunctie uitvoeren wanneer een arts hiervoor wettelijke toestemming heeft gegeven. 

Wat is het doel van een PMO

Het doel van het PMO is om inzicht te geven in je eigen gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is ‘het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren’ (definitie Prevermo). Een medewerker die duurzaam inzetbaar is, is fysiek en mentaal gezond, is bestand tegen stress, ervaart werkplezier en voelt zich betrokken bij de organisatie. 

Wanneer een werkgever weet hoe het ervoor staat met de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie, kunnen er indien nodig n.a.v. de resultaten van het PMO maatregelen worden genomen om deze te verbeteren. Tevens kunnen er mogelijkheden geboden worden richting medewerkers in de vorm van interventies, denk aan coaching, trainingen of anders. 

Hoe kan ik mijn afspraak wijzigen?

Heb je n.a.v. de digitale vragenlijst in het Johan Portaal een afspraak gemaakt voor het fysieke onderzoek? Deze kun je wijzigen door in te loggen in het Johan portaal en op afspraak wijzigen te klikken. Hier is het mogelijk een nieuwe dag en tijdstip te kiezen. Staat er geen geschikte dag en/of tijdstip tussen? Bel dan naar 088-0223866. Onze servicedesk kijkt met je mee. 

Zie jij geen optie om je afspraak te wijzigen, dan kan het zijn dat jij na het invullen van de digitale vragenlijst in het Johan Portaal op ‘geen afspraak maken’ hebt geklikt. Wil jij toch een afspraak maken? Dat kan, bel naar onze servicedesk via 088-0223866 of mail naar info@adaptics.nl om een afspraak in te plannen voor het fysieke onderzoek. 

Hoe kan ik mijn afspraak afzeggen?

Neem (het liefst uiterlijk 48 uur van tevoren) contact op met Adaptics via info@adaptics.nl of via 088-0223866. Adaptics helpt je dan verder. 

 

Ik weet niet waar of wanneer mijn afspraak is

Na het invullen van de digitale vragenlijst in het Johan Portaal heb je een afspraak gemaakt voor het fysieke onderzoek in het portaal Planningsagenda. De afspraakbevestiging ontvang je op het e-mailadres waarmee jij in het Johan portaal hebt ingelogd. De informatie en de locatie van je afspraak vind je in de afspraakbevestiging. Zoek op Planningsagenda als afzender in je e-mail. 

Kun jij je afspraak nog steeds niet vinden? Neem dan contact op met Adaptics via info@adaptics.nl of via 088-0223866. 

Ik heb een probleem met inloggen in mijn account in het Portaal Johan

Wat vervelend dat je een probleem hebt met het inloggen in het Johan Portaal. We helpen je graag. Mocht je het wachtwoord zijn vergeten dan kan je een herstelwachtwoordlink aanvragen via de inlogpagina van het Portaal Johan.  

Heb jij andere problemen met inloggen in het Johan Portaal? Wij denken graag mee. Neem contact op met Adaptics via info@adaptics.nl of via 088-0223866. Adaptics helpt je dan verder. 

Ik heb problemen met het verifiëren van mijn account

Het Johan portaal is beveiligd met tweestapsverificatie. Hierbij kun je kiezen tussen een sms-code of het downloaden van de authenticator-app. Als een van deze verificatiemethoden niet werkt, kun je een e-mail sturen naar support@johan.nl. Alleen zij kunnen dit voor je aanpassen, zodat je weer kunt inloggen op het Johan portaal.

Hoe ziet het vragenlijstonderzoek eruit?

Via een persoonlijke link in jouw (werk)e-mailadres kom je bij de online vragenlijst voor het PMO terecht. Deze gevalideerde vragenlijst gaat in op o.a. je leefstijl, vitaliteit, gezondheid, werkomgeving, werkvermogen, werkbeleving en werkspecifieke risico’s. Je bepaalt zelf op welk moment je de vragenlijst invult. Het is mogelijk om de vragenlijst tussentijds te pauzeren. Let wel op! De online vragenlijst moet volledig worden afgerond om een afspraak in te kunnen plannen voor het fysieke onderzoek, tenzij anders door Adaptics aangegeven. Na afloop van het vragenlijstonderzoek kun je direct een persoonlijk adviesrapport inzien. 

Wat voor soort vragenlijsten hanteert Adaptics?

Adaptics beschikt over een ruime keuze aan wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten en nationale normeringen om de status van diverse zaken omtrent werkbeleving, gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s van medewerkers inzichtelijk te maken. Een gevalideerde vragenlijst is een vragenlijst waarvan onderzocht is dat de vragen meten wat zij horen te meten. Daarnaast maken we gebruik van het Job Demands – Resources model om samenhang tussen stress- en energiebronnen inzichtelijk te maken.  

Voorbeelden van wetenschappelijke gevalideerde vragenlijsten en nationale normen die we gebruiken: 

 • UBES-9 van Schaufeli en Bakker (2004) om de bevlogenheid te meten. 
 • Het Energiekompas om mentale energie en haar veroorzakers te meten, met o.a. de BAT4 voor burn-outklachten (Triple i Human Capital) 
 • Richtlijnen Goede Voeding 2015 (Gezondheidsraad, 2015) 
 • Beweegrichtlijnen (Gezondheidsraad, 2017) 
Waar bestaat het fysieke onderzoek uit?

Het fysieke onderzoek kan bestaan uit onderstaande testen. De precieze samenstelling van de fysieke testen is afhankelijk van de afspraken met jouw werkgever. 

Bij deelname aan het fysieke onderzoek ben je niet verplicht om alle testen te ondergaan. Je kan dit bij de fysieke test zelf aangeven bij de medewerker van Adaptics. Alle apparatuur die wij gebruiken wordt jaarlijks onderhouden en gekalibreerd door een onafhankelijke partij. 

 

Lengte en gewicht (inclusief berekening van BMI)

Om de gezondheid van je lichaamsgewicht in relatie tot je lichaamslengte te bepalen wordt de Body Mass Index berekend. Gewicht en lengte meten we met behulp van een lengte meter en een geijkte weegschaal. 

 

Vetpercentage

Het vetpercentage geeft de verhouding tussen je totale gewicht en het percentage vet in je lichaam weer. Wat een goed percentage is, is afhankelijke van je geslacht en leeftijd. Het vetpercentage meten we met behulp van een medische weegschaal (een body composition analyzer). 

 

Buikomvang

De buikomvang (middelomtrek) meten we om een schatting te maken van de hoeveelheid lichaamsvet dat zich in de buikholte bevindt en hangt nauw samen met BMI en het vetpercentage. De buikomvang wordt gemeten met een lengtemeter. 

 

Bloeddruk en hartslag in rust

Met een bloeddrukmeter met we bovendruk (systolische meting) en onderdruk (diastolische meting) gemeten. Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Een te hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. 

 

Cholesterol en glucose (vingerprik)

Met behulp van een vingerprik meten we cholesterol- en bloedsuikerwaardes. De bloedsuikerwaarde geeft een schatting van de bloedsuikerspiegel in het bloed. Een hoge waarde kan een indicatie zijn voor diabetes. Cholesterol is een vetachtige, niet in wateroplosbare stof, die ons lichaam onder andere voor de aanmaak van gal en hormonen gebruikt. Het is een stof die we nodig hebben in ons lichaam, maar een te hoog cholesterol vergroot de kans op hart- en vaatziekten. 

 

Knijpkracht

De maximale knijpkracht van de hand meten we om een inschatting te geven van de spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in het lichaam. Knijpkracht wordt gemeten door met de niet-dominante hand zo hard mogelijk te knijpen in een knijpkrachtmeter. 

 

Spirometrie

Spirometrie is een medisch onderzoek dat gebruikt wordt om de functionaliteit van de longen te meten. Het meten van de longfunctie heeft als doel om potentiële afwijkingen in de luchtwegen op te sporen en met name vroegtijdig COPD te signaleren. De longfunctie meten we door middel van een blaastest. 

 

Audiometrie (gehooronderzoek)

Audiometrie is de meting van drempelniveaus waarboven geluiden nog worden gehoord. Met behulp van de audiometrie test kan gehoorverlies worden aangetoond. Tijdens het gehooronderzoek krijgen deelnemer piepjes te horen en moeten ze, met behulp van een knop, aangeven of ze die wel of niet horen. 

 

Visus (oogonderzoek)

Om te bepalen of het gezichtsvermogen voldoende is, voeren we een oogonderzoek uit. Met behulp van het oogonderzoek meten we de visus op korte afstand (lees- en beeldschermafstand) en in de verte (veraf). Tijdens het oogonderzoek moeten deelnemers verschillende rijen met letters voorlezen om zo het gezichtsvermogen te bepalen. 

 

Klacht, houding- en bewegingsapparaat

Bij het Klacht, houding- en bewegingsapparaat vragen we bepaalde bewegingen uit te voeren. Zo kijken we naar de bewegingsvrijheid en het eventueel optreden van pijn en klachten. We kijken hierbij naar de nek, schouders, elleboog, pols, knieën, heupen, enkels en rug. 

 

HRV

HRV staat voor Haert Rate Variability: de variabiliteit tussen de hartslagen en is een marker voor het autonome zenuwstelsel die onder andere een indicatie kan geven voor het stressniveau op het gemeten moment. HRV meten we met een sensor op je wijsvinger waarbij je 3 minuten ontspannen zit zonder iets te doen of zeggen. 

 

Uithoudingsvermogen (conditie)

De conditie meten we met behulp van een fietstest. De test kan inspannend zijn. Het is daarom prettig om makkelijk zittende kleding aan te trekken, een extra shirt of handdoek mee te nemen of om sportkleding aan te doen. 

 

ECG (hartfilmpje)

ECG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en laten daarom sporen na op het ECG. In de meeste gevallen nemen we alleen een ECG af op medische indicatie. Dit wil zeggen dat er sprake is van een mogelijk verhoogd risico. Bijvoorbeeld wanneer er hart- en vaatziekten zijn ontstaan bij eerstegraads familieleden onder een bepaalde leeftijd (mannen ≤55 jaar en vrouwen ≤65 jaar) of je klachten ervaart. 

 

Urineonderzoek

Bij het urineonderzoek dien je een potje urine mee te nemen naar het PMO. Meer informatie hierover vind je in de uitnodiging. De urine wordt in een aantal gevallen direct onderzocht op glucose, bloed of eiwitten. In andere gevallen sturen we het naar het laboratorium op om andere parameters te bepalen. Dit is afhankelijk van de afspraken met jouw werkgever. 

 

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek nemen we bloed af van een ader met een holle naald (venapunctie). Alles bij elkaar nemen we maximaal 30 ml bloed bij je af, vaak is dit nog niet de helft. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. Dit bloed sturen we naar een laboratorium voor analyse op de afgesproken parameters. 

Ik ben zwanger, kan ik dan deelnemen aan het fysieke onderzoek?

Wanneer je zwanger bent kun je deelnemen aan het fysieke onderzoek. De uitkomsten van de vragenlijst en de fysieke testen kunnen wel wat afwijken van jouw normale situatie, maar deelnemen is zeker mogelijk. Bij vrouwen die zwanger zijn meten wij het vetpercentage niet in verband met mogelijke risico’s. Dit wordt tijdens de fysieke testen door de vitaliteitsprofessional uitgevraagd. Je hoeft dit dus niet van tevoren door te geven aan Adaptics. 

Moet ik mijn bovenkleding uitdoen voor de gezondheidscheck?

Voor de meeste testen is het niet nodig om (boven)kleding uit te doen. Dit is afhankelijk van welke fysieke testen worden uitgevoerd tijdens het PMO.  

 • Er wordt gevraagd bij de fysieke testen lengte, gewicht en vetpercentage om je schoenen, sokken (en panty) uit te trekken. 
 • Om de bloeddruk te meten moeten we de bovenarm kunnen meten. 
 • Bij een hartfilmpje (ECG) of als er lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een arts, vragen we de bovenkleding (gedeeltelijk) uit te doen. 
 • Indien er een fietstest wordt afgenomen, dan is het handig om makkelijk zittende kleding of sportkleding aan te trekken en een extra shirt mee te nemen. 

Deelname aan een PMO is geheel vrijwillig. Indien je één of meerdere testen niet wilt uitvoeren kun je dat altijd aangeven. Deze worden dan niet uitgevoerd. 

Ik sta al onder controle bij de huisarts, heeft het nut om mee te doen aan het PMO?

Ook als je bij de huisarts onder controle staat heeft het PMO toegevoegde waarde. Naast een aantal fysieke testen bestaat het onderzoek ook uit een vragenlijst waarmee je inzicht krijgt in je gezondheid en vitaliteit. Er worden bijvoorbeeld vragen gesteld over leefstijlthema`s maar ook over (werk)stress en waar je energie van krijgt in je werk. Daarnaast worden er vragen gesteld over jouw werkomstandigheden. Op al deze thema`s ontvang je direct online advies. Daarna bespreek je tijdens jouw fysieke afspraak de resultaten met een vitaliteitsprofessional die jou concrete tips geeft om mee aan de slag te gaan. 

Wat is precies het vitaliteitsgesprek?

Na het fysieke onderzoek volgt een vitaliteitsgesprek met een van de vitaliteitsprofessionals van Adaptics. Dit gesprek duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. In dit gesprek bespreekt de vitaliteitsprofessional zowel de uitslagen van het vragenlijstonderzoek als de resultaten van het fysieke onderzoek. Adaptics geeft adviezen op maat en concrete tips & tricks zodat je zelf direct aan de slag kunt met jouw vitaliteit. 

Na afloop van het PMO kun je na circa 10 werkdagen een uitgebreid persoonlijk adviesrapport inzien. Dit rapport bestaat uit de resultaten van het fysieke onderzoek en persoonlijke feedback van de vitaliteitsadviseur. 

Is een doorverwijzing naar andere specialisten mogelijk?

Soms zijn er bij het PMO bevindingen waarbij eventueel aanvullend onderzoek aangeraden wordt. De eigen huisarts heeft in samenspraak met jou hierin de regie en de mogelijkheid om desgewenst door te verwijzen. We brengen je altijd van dergelijke bevindingen op de hoogte. Het is natuurlijk aan jezelf om je eigen huisarts of behandelend specialist hierover in te lichten. Eventueel aanvullend onderzoek maakt geen onderdeel uit van het PMO. De kosten hiervan vallen onder je eigen verzekering of je eigen risico. 

Hoe kan ik me voorbereiden op het PMO?

Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je je aan de volgende richtlijnen houdt. 

De algemene richtlijnen zijn dat je: 

 • Voor de vetpercentage-meting is het nodig om de schoenen, sokken (en panty) uit te trekken. Hou hier, indien mogelijk rekening mee. 
 • Indien er een oogonderzoek plaatsvindt en je een bril of lenzen draagt, vergeet dan niet om je bril mee te nemen of je lenzen in te doen. 
 • Indien er een fietstest wordt afgenomen, dan kan het handig zijn om makkelijk zittende kleding aan te trekken en een extra shirt mee te nemen of sportkleding aan te doen. 
Wat zijn (mogelijke) voordelen van deelname aan het PMO?
 • Je krijgt inzicht in je lichamelijke en mentale gezondheid; 
 • Is alles in orde? Dat stelt gerust; 
 • Je krijgt inzicht op welke manier jouw mentale en/of lichamelijke gezondheid kan verbeteren; 
 • Je kunt informatie krijgen om bewust gezonder te gaan leven, om risico’s te verlagen; 
 • Je kunt informatie krijgen waarmee je een duidelijkere vraag aan je huisarts kunt stellen; 
 • Je krijgt advies over gerichte interventies op basis van de resultaten uit het PMO. Deze interventies kunnen risico’s verlagen en je gezondheid en inzetbaarheid verbeteren. 
Wanneer eindigt het PMO?

Je deelname aan het PMO is afgerond als: 

 • De online vragenlijst, het fysieke onderzoek en het afsluitende gesprek zijn afgerond en je een uitgebreid persoonlijk adviesrapport hebt ontvangen; 
 • Je zelf kiest om (tussendoor) te stoppen. 
Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens (privacy tijdens het PMO)?

De gegevens die wij verzamelen tijdens het PMO vallen onder het “medisch dossier”. Al je individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Het PMO voldoet aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze verordering bepaalt onder meer dat persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, dat zij alleen toegankelijk zijn voor daar toe gerechtigde personen en dat zij veilig moeten worden opgeslagen. 

 • Je werkgever betaalt voor het PMO, maar dit geeft hem/haar niet het recht om inzage te hebben in je medisch dossier. 
 • Uiteraard ontvangt je werkgever niet jouw individuele resultaten. Alleen jij ontvangt een persoonlijk adviesrapport. 
 • In de groepsrapportage, die de werkgever ontvangt, staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep waarover gerapporteerd wordt moet minimaal uit vijftien respondenten bestaan, zodat de resultaten niet zijn te herleiden tot een persoon. 

Meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Adaptics vind je in onze privacyverklaring. In onze Privacyverklaring lees je ook hoe jij je privacyrechten kunt uitoefenen. Daarnaast lees je over andere zaken die voor jou belangrijk kunnen zijn waar het gaat om je persoonsgegevens. Wij adviseren je onze privacyverklaring goed door te lezen. 

Hoelang worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

Indien toestemming gegeven voor deelname aan het PMO
De gegevens die wij verzamelen tijdens het PMO vallen onder het “medisch dossier”. Hierdoor vallen de gegevens die wij verzamelen onder de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomsten (WGBO). Volgens de WGBO geldt een standaard bewaartermijn van deze gegevens van 20 jaar, zie ook onze privacyverklaring.

 

Indien geen toestemming gegeven voor deelname aan het PMO
In sommige gevallen ontvangen wij van de werkgever persoonsgegevens, zodat wij uitnodigingen kunnen versturen voor het PMO. De gegevens die wij (kunnen) ontvangen zijn: naam, emailadres, geslacht en geboortedatum. Wanneer je geen toestemming geeft voor deelname aan het PMO, dan verwijderen wij de gegevens uiterlijk 1 maand na einde van het project. 

Hoe kan ik een verzoek doen tot verwijderen van mijn gegevens?

Je hebt altijd het recht om het verzoek te doen tot het verwijderen van je gegevens. Wij stemmen altijd in met het verzoek tenzij er sprake is van één van de 5 uitsluitingsgronden in artikel 17 lid 3 van de AVG. Iedere instantie is verplicht om te toetsen of hier sprake van is. Aangezien bij het PMO toestemming wordt gegeven voor de verwerking zal er niet snel / “mogelijk nooit” sprake zijn van een van deze uitsluitingsgronden. Een verzoek tot verwijdering kan gericht worden aan: kwaliteit@adaptics.nl. 

Ontvangt de bedrijfsarts een kopie van mijn rapport?

Nee, de bedrijfsarts ontvangt geen kopie van jouw individuele resultaten. De bedrijfsarts ontvangt alleen jouw individuele resultaten als je daar zelf (schriftelijk) toestemming voor geeft. 

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens voor het PMO worden verwerkt en opgeslagen in de applicatie Johan (zie privacyverklaring Johan). De gegevens die verzameld worden in Johan zijn eigendom van de medewerker zelf. De gegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met derden, bijv. met de professionals van Adaptics. Na realisatie van de dienstverlening wordt de toegang van professionals van Adaptics tot individuele dossier ingetrokken. Adaptics beschikt dus na de dienstverlening enkel over geanonimiseerde gegevens van de onderzoeksgroep. Conform de rechten van betrokkenen uit de AVG heeft iedere werknemer te allen tijde het recht om zijn gegevens te verwijderen. 

Wie heeft inzage in mijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verzameld tijdens het PMO worden nooit zonder toestemming van de medewerker gedeeld met derden. Dit betekent dat bijvoorbeeld je werkgever geen inzage krijgt in de individuele resultaten. 

Binnen Adaptics hebben alleen die medewerkers die in hun functie en taken, direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de contractueel overeengekomen dienstverlening van Adaptics toegang tot de gegevens. Medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van de gegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken. 

Na het fysieke onderzoek volgt een vitaliteitsgesprek met een van de vitaliteitsprofessionals van Adaptics. Om het gesprek goed voor te bereiden heeft de professional toegang nodig tot de resultaten van het vragenlijstonderzoek. In de applicatie het Johan Portaal wordt er voorafgaand aan het onderzoek om toestemming gevraagd voor het delen van de gegevens. Na afloop wordt de toegang van professionals van Adaptics ook altijd weer ingetrokken. 

Ik heb na het PMO nog vragen

Wanneer je na het PMO vragen hebt over de uitslagen die in het Johan account staan of heb je overige vragen. Neem dan gerust contact op met Adaptics via info@adaptics.nl. 

Is je vraag niet beantwoord? Neem vrijblijvend contact op met ons
top