Offerte aanvragen link
Menu link link
Vitaliteitscoaching

Ga voor
vitaliteitscoaching.

Onze vitaliteitscoaching leidt tot minder verzuim, productievere medewerkers en duurzame gedragsverandering. Onze coaches kijken niet alleen naar leefstijlfactoren, maar ook naar mentale factoren. Zo zorgen we voor duurzaam resultaat.

Vitaliteitscoaching: duurzame gedragsverandering, focus op leefstijl én psychologische basisbehoeften, inclusief effectmeting.
Wat is vitaliteitscoaching?

Vitaliteitscoaching zorgt voor duurzame verbetering van de vitaliteit van jouw medewerkers. Onze coach gaat met de medewerker aan de slag met een hulpvraag. Deze kan gaan over leefstijl. Maar het gesprek gaat vaker over de onderliggende psychologische basisbehoeften. Deze vormen het fundament van vitaliteit en zijn een voorwaarde voor duurzame gedragsverandering op het gebied van leefstijl.

De medewerker leert concrete, passende vaardigheden om zo gestelde doelen te bereiken. De coach werkt vanuit wetenschappelijk onderbouwde Chivo-methodieken. Zo ervaart de medewerker échte impact op het leven en werk. We bieden verschillende on- en offline coachingsvormen. Van eenmalige coachgesprekken tot uitgebreide trajecten. Voor elke organisatie bieden we een passende optie. Met een grote pool aan coaches is in heel Nederland een coach beschikbaar.

Bekijk onze brochure >>

Hoe werkt Vitaliteitscoaching?

1. 0-meting
Het startpunt van een coachtraject is de 0-meting. Voorafgaand aan het coachgesprek ontvangt de medewerker een online vragenlijst. Hoe staat het er op dit moment voor met de vitaliteit?

2. De hulpvraag
Tijdens een eerste gesprek maken we de hulpvraag concreet. Deze mag klein óf groot zijn. Heeft de medewerker deze nog niet scherp? Dan helpt onze vitaliteitscoach hierbij. Door middel van Chivo-methodieken achterhaalt de coach de daadwerkelijke oorsprong van de hulpvraag. De deelnemer ontwikkelt een vitaliteitsplan met hierin concrete doelen.

3. Traject
Tijdens de overige sessies gaan coach en medewerker aan de slag met de kern van de hulpvraag. Dit doen zij aan de hand van gesprekken waarin de coach handige handvatten en opdrachten meegeeft. Samen ontdekken ze wat voor de deelnemer wél en juist níet werkt. Zo komt de medewerker tot een gepersonaliseerd plan, dat hij of zij ook na het traject vol kan houden.

4. 1-meting
Na afloop  van het traject vult de medewerker nogmaals de online vragenlijst in. Zo bieden we inzicht in de daadwerkelijke ontwikkeling.

Enkele van onze coachingsvormen:

online

Individueel traject

Tijdens een individueel traject gaat de vitaliteitscoach met één medewerker aan de slag met een persoonlijke hulpvraag. Gedurende een uitgebreid traject pakken ze deze hulpvraag aan bij de oorsprong. Dit bestaat uit 8 uur, verspreid over 6 tot 9 maanden.

digitaal

Vitcall

Een Vitcall is een digitaal coachgesprek van 50 minuten. De vitaliteitscoach biedt een luisterend oor en geeft gerichte persoonlijke adviezen. Een Vitcall draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van de deelnemer en zijn of haar eigen regie over de vitaliteit.

online / offline

Groepscoaching

Bij groepscoaching gaan maximaal 6 medewerkers samen aan de slag met vitaliteit. Ze worden zich bewust van hun gedrag en gewoontes en krijgen concrete handvatten om toe te werken naar een goede vitaliteit. De kracht zit in het gezamenlijk leren.

Meer weten? Download de brochure vitaliteitscoaching

In deze brochure vind je:

  • Hoe vitaliteitscoaching werkt
  • Bewezen resultaat van vitaliteitscoaching
  • Verschillende soorten coaching
  • Kostenoverzicht
Brochure bekijken link
Zet vitaliteitscoaching op de kaart

Een vitaliteitscoach richt zich op de fysieke én psychologische basisbehoeften van jouw medewerker.

Voorbeeld leefstijlvragen
Meer bewegen, gezonder eten, beter kunnen ontspannen, beter slapen en volhouden van gezond gedrag.

Voorbeeld vitaliteitsvragen
Omgaan met stress, weerbaar zijn, omgaan met conflict, verbeteren van relaties, oplossen van dilemma’s, emotionele intelligentie en verbeteren van prestaties en focus.

Bekijk onze brochure >>

Vitaliteitscoach: onderdeel van duurzaam resultaat

Onze vitaliteitscoachtrajecten zorgen voor duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers. Wil je in je organisatie optimaal resultaat behalen met medewerkers die goed in hun vel zitten? Focus je dan niet alleen op individuele medewerkers, maar ga ook op organisatieniveau aan de slag met verbeterpunten rondom het thema vitaliteit. Wij helpen je hiermee graag met onze integrale aanpak. Samen maken we jouw medewerkers en organisatie duurzaam vitaler.

Deelnemers beoordelen vitaliteitscoaching met een

8.9
Deelnemer vitaliteitscoaching Hulpvraag omtrent werkstress
"Vitaliteitscoaching heeft mij geleerd hoe belangrijk het is om soms ook ‘nee’ te zeggen en te ontspannen. Ik neem nu momenten van rust."
Ervaringsverhaal deelnemer vitaliteitscoaching

‘Ik ken nu mijn prioriteiten, in werk én privé’

Meer weten over vitaliteitscoaching? Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met Joske.
Portretfoto van adviseur vitaliteit Joske Duifhuizen.

Onze diensten.

top