Plan gratis adviescall link
Menu link link

Onze
klachtenprocedure.

Adaptics streeft ernaar om je zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Indien onze dienstverlening niet naar wens verloopt, dan horen wij dit graag. Een klacht kan betrekking hebben op onze dienstverlening, maar ook op bijvoorbeeld onze werkwijze. Samen zoeken wij naar een oplossing.

Werkwijze

Maak je klacht kenbaar via één van de onderstaande kanalen. Binnen 3 werkdagen nadat wij je klacht hebben ontvangen, sturen wij je een schriftelijke ontvangstbevestiging. De verantwoordelijke persoon (doorgaans een MT-lid) neemt binnen 7 werkdagen contact met je op om de klacht telefonisch te bespreken of je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Na afloop ontvang je te allen tijde een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. Adaptics streeft er naar je klacht binnen 30 werkdagen af te handelen.

 

Klacht indienen

Wanneer je een klacht hebt kun je dat op verschillende manieren kenbaar maken:

  1. Door je klacht te mailen naar klachten@adaptics.nl. De kwaliteitsmanager pakt de klacht vervolgens op;
  2. Door te bellen met ons algemene nummer: 088-0223866. De front office neemt de klacht telefonisch met je door en stuurt deze intern door naar aan de kwaliteitsmanager.
  3. Door schriftelijk je klacht te adresseren aan Adaptics Health & Performance B.V., Velperweg 37, 6824 BE Arnhem. T.a.v. de Kwaliteitsmanager.

 

Oneens met afhandeling

Wanneer je het ondanks alle goede intenties niet eens bent met de afhandeling van je klacht heb je de mogelijkheid om bij Oval een melding te doen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar OVAL.

 

Klachten over persoonsgegevens

Indien je een klacht hebt over het gebruik van je Persoonsgegevens door Adaptics. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat Adaptics niet zorgvuldig omgaat met je Persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van je Persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan je klacht naar klachten@adaptics.nl.

Bij een klacht met betrekking tot persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

  • Klachten m.b.t. persoonsgegevens worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand afgehandeld;
  • Adaptics is bij een (privacygerelateerde) klacht verplicht om de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om advies te vragen;
  • Indien de klacht niet naar tevredenheid van Betrokkene kan worden opgelost door Adaptics, dan kan Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar verzoek bij de rechter af te dwingen.

Je kan je klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

top