Plan gratis adviescall link
Menu link link
Groot deel verzuim gevolg van stress

Verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het aantal mensen met klachten als gevolg van hoge werkdruk en stress is nog nooit zo hoog geweest. 36 procent van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden voor verzuim (factsheet Week van de Werkstress TNO, 2020). Dit komt per jaar neer op 11 miljoen dagen verzuim en 3,1 miljard euro verzuimkosten door werkstress.

Ook burn-outklachten komen veel voor. In 2019 hadden 1,3 miljoen werknemers hier last van. Voldoende reden om als organisatie beleid rondom stress te voeren. Focus je hierin niet alleen op het minderen van stress, maar juist ook op het managen.

Plan een adviescall in >>

Onze resultaatgericht aanpak bestaat uit vijf te combineren fases: verkennen, onderzoeken, analyseren, interveniëren en monitoren.
De oplossing? Minderen én managen

Stress is niet altijd slecht. Het helpt ons te focussen en optimaal te presteren. Zorgelijk wordt het wanneer we overzicht en gevoel van controle verliezen en signalen van het lichaam negeren. Leer medewerkers dus stress te managen, niet alleen te minderen. Medewerkers die dit goed kunnen zijn effectiever én productiever (Rajaratnam, et. al, 2014).

Als organisatie help je jouw medewerkers door aandacht te besteden aan stressmanagement. Geef hen de nodige handvatten. Dit maakt je organisatie in de toekomst succesvoller. Maar hoe pak je dit aan? Wij helpen je met onderstaande diensten en interventies. Deze zijn gekoppeld aan onze resultaatgerichte aanpak.

Aanbevolen diensten en interventies:

Onderzoeken

Vragenlijstonderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek krijg je inzicht in de Psychosociale Arbeidsbelasting van jouw medewerkers. Ook vragen we de stressbeleving van de medewerker uit. Ervaren medewerkers stress? En leidt dit tot mentale of fysieke klachten? Met een fysieke stresstest gaan we het gesprek met jouw medewerkers aan en formuleren we gerichte en concrete acties op maat.

Interveniëren

Vitaliteitscoaching

Kampen medewerkers met een hulpvraag rondom stress? Onze Vitaliteitscoaches helpen hen om de oorzaak te achterhalen en hier gericht actie op te ondernemen. Zij brengen hiervoor de gehele vitaliteit in kaart. Tijdens een traject van 6 tot 9 maanden gaan medewerkers aan de slag met hun doelen. Onze coaches focussen zich tijdens het traject op blijvende gedragsverandering.

Monitoren

Vital Cycle

Met Vital Cycle meet je kort-cyclisch (bijvoorbeeld eens per maand) hoe de inzetbaarheid van medewerkers zich ontwikkelt. In Vital Cycle wordt ook het thema stress uitgevraagd. Zo hebben zowel medewerkers als organisatie op tijd inzicht in eventuele risico’s. En meet je het effect van gerichte interventies. Zo ben je in staat om hier op tijd actie op te ondernemen.

Advies rondom het thema stress/burn-out?

Wil jij advies over een vitaliteitsvraagstuk binnen jouw organisatie?

Maak gebruik van onze gratis adviescall.

Een van onze adviseurs staat 30 minuten voor jou klaar als sparringpartner. Deze inventariseert de huidige stand van zaken en adviseert gericht op jouw organisatie.

Gebruik maken van deze kans?

Gratis adviescall link
top