Offerte aanvragen link
Menu link link

Hybride
werken.

Hybride werken vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van medewerkers. Dit heeft op iedereen een andere invloed. Ook op het gebied van vitaliteit. Bekijk onderstaand hoe jij hen helpt vitaal te blijven.

Effect van hybride werken

Door corona  werkte een groot deel van Nederland thuis. Steeds meer organisaties zien hiervan de voordelen en zijn overgestapt op hybride werken: deels op kantoor en deels thuis. Over het algemeen zien medewerkers meer voordelen dan nadelen van thuiswerken (van Veldhoven, 2020). Toch wordt de vitaliteit van leidinggevenden en medewerkers uitgedaagd. Zo is het voor leidinggevenden en HR managers lastiger om vinger aan de pols te houden bij hun medewerkers. Zij zijn bijvoorbeeld minder op de hoogte van belangrijke life-events. Het voorkomen van verzuim wordt hierdoor moeilijker. Medewerkers worden getest op hun veerkracht. Thuis moeten zij zélf een dagindeling maken, lopen werk en privé een stuk meer in elkaar over en hebben zij vaak een minder goede werkplek. De een gaat hier makkelijker mee om dan de ander.

Ondersteuning bij hybride werken

Is jouw organisatie overgestapt op hybride werken? Goed om hier met je medewerkers over in gesprek te gaan. Wat zien jouw medewerkers als voor- en nadelen? Hier is namelijk geen eenduidig antwoord op te vinden (Veldhoven, 2020). Wat de één als voordeel ervaart, ziet de ander als nadeel. Ga dus naar de bron. Vanuit deze informatie ben je een stuk makkelijk in staat om te achterhalen wat er nu moet gebeuren om medewerkers op maat te ondersteunen bij hybride werken. Hoe pak je dit aan? Onderstaand vind je een overzicht van onze diensten en interventies die jou hierbij helpen. Deze zijn gekoppeld aan onze integrale aanpak.

Aangeraden diensten en interventies:

Onderzoeken

Vragenlijstonderzoek

Benieuwd hoe jouw medewerkers het thuiswerken ervaren? Wij hebben een vragenlijstonderzoek ontwikkeld die dit in kaart brengt. Hierin gaan we o.a. in op hoe het thuiswerken bevalt, stress en verbinding met de organisatie.

Daarnaast maakt onze Vital Scan het mogelijk om ook in tijden van thuiswerken inzicht te krijgen in de vitaliteit van je medewerkers. Hiermee voldoe je tevens aan de wettelijke PMO-verplichting.

Adviseren

Rapportages

De resultaten van het onderzoek ontvang je in een groepsrapportage. Hierin vind je overkoepelend hoe jouw werknemers scoren op vitaliteits- en gezondheidsthema’s. Hierin geven we gerichte adviezen zodat jij je beleid onderbouwd kunt ontwikkelen.

Bij Vital Scan ontvangen deelnemers een individuele rapportage die hen op weg helpt om met aandachtspunten aan de slag te gaan.

Interveniëren

Vitaliteitscoaching en VitCall

Hybride werken kan invloed hebben op de vitaliteit van medewerkers. De VitCall is een kort coachgesprek van 45 minuten. De coach biedt een luisterend oor en geeft persoonlijk advies. Zo zet de medewerker een eerste stap om de vitaliteit te verbeteren.

De VitCall is uit te breiden met een vitaliteitscoachtraject dat medewerkers helpt hun vitaliteit duurzaam te verbeteren.

Interveniëren

(Online) trainingen

Wij bieden online trainingen en webinars aan. Kortere online sessies waarin we medewerkers kennis laten maken met vitaliteitsthema’s of hierover de interactie met hen aangaan. Ideaal om laagdrempelig het bewustzijn van medewerkers rondom vitaliteit te vergoten. De sessies zijn onderverdeeld in de hoofdthema’s: hybride werken, stressmanagement, young professionals, leefstijl, motivatie en vitaal leiderschap.

Daarnaast bieden wij een meerdaagse cursus Vitaal Leiderschap. Hybride werken vraagt om een goede betrokkenheid vanuit leidinggevenden. Maar hoe pak je dit als leidinggevende het beste aan?

Monitoren

Vital Cycle

Met thuiswerken is het nog belangrijker om vinger aan de pols te houden bij je medewerkers. Met Vital Cycle meet je kort-cyclisch (bijvoorbeeld eens per maand) hoe de inzetbaarheid van medewerkers zich ontwikkelt. Hierdoor hebben zowel medewerkers als organisatie op tijd inzicht in eventuele risico’s. Zo ben je in staat om hier op tijd actie op te ondernemen.

Monitoren

Effectmeting

Binnen de interventie Vitaliteitscoaching werken wij met een 0-meting en 1-meting. Zo zijn we in staat om het effect van deze interventie in kaart te brengen. Zo weet de medewerker welk resultaat deze heeft geboekt. Als organisatie krijg je overkoepelend een beeld van het effect van de interventie.

Ook Vital Cycle maakt het mogelijk om het effect van interventies inzichtelijk te maken.

Gerichte aanpak voor jouw organisatie

Wil je medewerkers helpen om ook bij thuiswerken vitaal en gezond te blijven? Bovenstaand zie je wat de ideale diensten en interventies zijn om hiervoor in te zetten. Deze zijn gekoppeld aan onze integrale aanpak. Je kunt er echter ook voor kiezen om met een los onderdeel aan de slag te gaan. Of om de diensten en interventies in een andere volgorde in te zetten. Onze Adviseurs vitaliteit en inzetbaarheid adviseren je graag over de meest effectieve aanpak voor jouw organisatie.

Neem contact op

Advies over hybride werken?

Wil jij advies over een vitaliteitsvraagstuk binnen jouw organisatie? Maak gebruik van onze gratis adviescall. Een van onze adviseurs staat 30 minuten voor jou klaar als sparringpartner. Deze inventariseert de huidige stand van zaken en adviseert gericht op jouw organisatie. Gebruik maken van deze kans?

Plan je adviescall in link
top