Plan gratis adviescall link
Menu link link

Gezonde leefstijl
medewerkers bevorderen.

Een goede leefstijl zorgt voor een betere gezondheid. Wil je duurzame gedragsverandering? Focus dan niet enkel op leefstijlinterventies, maar óók op vitaliteit. Bekijk hier hoe je dit effectief doet.

Leefstijl versus vitaliteit

Leefstijl en vitaliteit worden vaak met elkaar verward. Terwijl zij heel erg van elkaar verschillen. Leefstijl is een manier van leven, maar er worden meestal gedragingen mee bedoeld die invloed hebben op onze fysieke gezondheid. Namelijk de BRAVO-factoren: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Bij Adaptics vullen we deze aan met slaap.

Vitaliteit gaat juist vooral over de motivatie, energie en veerkracht waarmee je in het leven staat (definitie TNO) en is een voorwaarde voor het hebben van een blijvend goede leefstijl. Wil je een gezonde leefstijl stimuleren onder je medewerkers? En wil je zorgen dat zij dit gedrag ook volhouden? Focus dan op leefstijl én vitaliteit.

Plan een adviescall in >>

Onze resultaatgericht aanpak bestaat uit vijf te combineren fases: verkennen, onderzoeken, analyseren, interveniëren en monitoren.
Duurzaam gezondere leefstijl

In veel gevallen werkt het niet optimaal om direct met leefstijl aan de slag te gaan. Alleen wanneer een medewerker al een goede vitaliteit heeft, is deze in staat om een gezondere leefstijl vol te houden. Dit komt omdat zij vaak handelen vanuit intrinsieke motivatie. Is de vitaliteit nog niet goed? Dan handelt men vaak vanuit een verkeerde motivatie. Ze doen bijvoorbeeld iets uit schaamte, omdat het moet of voor een beloning. In dit geval vervalt men vaak na een tijd weer in het oude patroon. Zonde, want dit is juist de groep die het nodig heeft. Focus daarom óók op vitaliteit.

Vitale én gezonde medewerkers zorgen voor een succesvollere organisatie. Maar hoe integreer je dit binnen jouw organisatie? Wij helpen je met onderstaande diensten en interventies. Deze zijn gekoppeld aan onze resultaatgerichte aanpak.

Aangeraden diensten en interventies:

Onderzoeken

Vragenlijstonderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek of Vital Scan krijg je inzicht in de vitaliteit en leefstijl van jouw medewerkers. Wij vragen de BRAVO-factoren, slaap en vitaliteit uit. Waar liggen de aandachtsgebieden? Welke risico’s spelen er?

Interveniëren

Vitaliteitscoaching

Nu de huidige vitaliteit en leefstijl binnen je organisatie in kaart zijn gebracht is het tijd voor een volgende stap. Wij adviseren om niet enkel op leefstijl te focussen, maar óók op vitaliteit. Dit kan met vitaliteitscoaching. Kampen medewerkers met een hulpvraag rondom leefstijl of vitaliteit? Onze Vitaliteitscoaches helpen hen om de oorzaak te achterhalen en hier gericht mee aan de slag te gaan.

Tijdens een traject van 6 tot 9 maanden gaan medewerkers aan de slag met hun doelen. Onze coaches focussen zich tijdens het traject op blijvende gedragsverandering.

Interveniëren

Vitaliteitstrainingen

Nu de medewerker heeft gewerkt aan de eigen vitaliteit hebben trainingen rondom leefstijl meer effect. Wij hebben een uitgebreid aanbod met trainingen op het gebied van leefstijl. Deze bieden we zowel op locatie als online aan:

  • Training slaap
  • Training beweging
  • Training voeding
  • Training ontspanning

Daarnaast bieden we ook trainingen aan die ingaan op de onderdelen van vitaliteit.

Advies over het thema leefstijl?

Wil jij advies over een vitaliteitsvraagstuk binnen jouw organisatie?

Maak gebruik van onze gratis adviescall.

Een van onze adviseurs staat 30 minuten voor jou klaar als sparringpartner. Deze inventariseert de huidige stand van zaken en adviseert gericht op jouw organisatie.

Gebruik maken van deze kans?

Plan je adviescall in link
top