Plan gratis adviescall link
Menu link link

Meestgestelde vragen
Vitaliteitscoaching van deelnemers.

Wat is een vitaliteitscoach?

Vitaliteitscoaching richt zich op het verbeteren van vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid. Samen met een vitaliteitscoach ga je gedurende 6 tot 12 maanden aan de slag met jouw vitaliteit. Het start met een hulpvraag. Deze kan gericht zijn op leefstijl, zoals:

 • Meer bewegen
 • Gezonder eten
 • Beter slapen

Maar ook op mentale vraagstukken als:

 • Stressmanagement
 • Energiegevers en -nemers
 • En werk-privébalans

Samen met de vitaliteitscoach pak je jouw hulpvraag beet. Dit doe je in de vorm van sessies én door hier zelf mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het doen van meegegeven oefeningen. Tijdens het traject wordt er een vitaliteitsplan opgesteld waarin je jouw persoonlijke doelen en acties formuleert. Dit vitaliteitsplan vormt de rode draad van het coachtraject, vanuit waar jij steeds meer zelfstandig aan de slag gaat met jouw vitaliteit. 

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is de energie, motivatie en veerkracht waarmee je in het leven staat, en het vermogen om jezelf fysieke, emotioneel, mentaal en spiritueel te ontwikkelen. Vitaliteit zien wij als een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en waar je zelf regie over hebt. Als startpunt voor vitaliteit leggen we extra nadruk op de fysieke energie dimensie, met daarin de vier leefstijl factoren: Beweging, Slaap, Voeding, Ontspanning (Stressmanagement).

Wat is het doel van vitaliteitscoaching?

Wij geloven in eigen regie: iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen vitaliteit en energiemanagement. Tijdens onze vitaliteitscoaching ondersteunen wij jou door de juiste balans te vinden tussen datgene wat jou energie kost en wat jou juist energie oplevert. Hiervoor ondersteunen wij jou tot duurzame gedragsverandering en deze verandering ook daadwerkelijk vol te houden.

Voor wie is vitaliteitscoaching?

Voor iedere medewerker die zijn/haar vitaliteit wil verbeteren.  

Hoe ziet het proces rondom vitaliteitscoaching eruit?

Je kunt je aanmelden voor vitaliteitscoaching bij Adaptics, door een mail te sturen naar vitaliteitscoach@adaptics.nl of te bellen naar 088-0223866. Wij zorgen dat jouw gegevens zo snel mogelijk bij één van onze coaches terecht komt, waarna er binnen 5 werkdagen telefonisch contact op wordt genomen door de coach. In dit telefonische gesprek plannen jullie samen het intakegesprek, welke binnen 10 werkdagen plaatsvindt.

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je een vragenlijst vanuit Adaptics, deze gaat over jouw vitaliteit. Deze vragenlijst is standaard onderdeel van het traject en dient voorafgaand aan het intakegesprek ingevuld te worden. Tijdens het intakegesprek wordt er een vitaliteitsplan opgesteld waarin je jouw persoonlijke doelen en actiepunten formuleert. Vanuit het intakegesprek start het coachtraject, waarin je aan de slag gaat met jouw actiepunten. Het traject bestaat uit face-to-face coachgesprekken en/of online opdrachten en telefonisch contact met jouw coach. Voorafgaand aan het laatste coachgesprek ontvang je opnieuw een vragenlijst over jouw vitaliteit, zodat je deze samen met de vitaliteitscoach kan bespreken tijdens het eindgesprek.

Hoe verzorgen wij vitaliteitscoaching in coronatijden?
Onze vitaliteitscoaching is sinds corona volledig virtueel en digitaal ingericht. Alle face-to-face coachgesprekken vinden nu online of telefonisch plaats. Zo kun je vanuit thuis en/of (aangepaste) werklocatie je coachtraject voortzetten of starten.
Wanneer eindigt het vitaliteitscoachtraject?

Aan het einde van het coachtraject vindt er een eindgesprek plaats, tijdens dit gesprek rond je samen met de vitaliteitscoach het coachtraject af waarna je zelfstandig aan de slag gaat. Tijdens het eindgesprek plan je samen met jouw vitaliteitscoach het nazorggesprek. Dit gesprek vindt uiterlijk 12 weken na afloop van het eindgesprek plaats en biedt je de mogelijkheid om met de coach te bespreken hoe het gaat en eventuele vragen te stellen en/of bij te sturen waar nodig. Na het nazorggesprek wordt het coachtraject afgerond.

Hoe kan ik mij voorbereiden op vitaliteitscoaching?

De beste voorbereiding op een coachtraject is door alvast na te gaan wat jouw hulpvraag is, waarom je aan deze hulpvraag wil werken en wat jouw verwachtingen zijn van het coachtraject. Deze punten bespreek je met de coach tijdens het intakegesprek, vanuit waar jullie samen gaan kijken naar waar je tijdens het coachtraject mee aan de slag gaat.

Is deelname aan vitaliteitscoaching verplicht?

Nee, je mag zelf beslissen of je deelneemt aan vitaliteitscoaching. Deelname is vrijwillig.

Wanneer ik start met vitaliteitscoaching, in hoeverre ben ik dan gebonden aan het traject?

Vitaliteitscoaching is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dit betekent dat je in het intakegesprek afspraken maakt met de coach over hoe het traject verloopt met betrekking tot communicatie, invullen van de vragenlijsten en annuleren van coachgesprekken. Ter bevestiging van deze afspraken onderteken je na afloop van het intakegesprek de ‘Intentieverklaring. 

Op welke onderwerpen richt vitaliteitscoaching zich?

Vitaliteitscoaching richt zich op jouw vitaliteit, wat betekent dat er tijdens het trajecten meerdere onderwerpen rondom jouw vitaliteit aan bod kunnen komen. Voorbeelden van onderwerpen waarmee je aan de slag kan gaan zijn:

 • Managen van stress
 • Verhogen van energiegevers en verlagen van energienemers
 • Formuleren van levensdoelen
 • Managen van emotie (i.e. leren kanaliseren van emoties)
 • Advies op maat op het gebied van een gezondere leefstijl (denk aan meer bewegen, beter slapen, leren ontspannen en een gevarieerd voedingspatroon)
 • Leren omgaan met werkdruk (agendamanagement)

Hulpvragen waarmee je ook terecht kan bij de vitaliteitscoach zijn: 

 • Stoppen met roken 
 • Beter met boosheid om leren gaan 
 • Irritatie van collega’s  
 • Het uitspreken van gevoel 
 • ‘Nee’ leren zeggen 
 • Grenzen aangeven  
Is een verkennend gesprek over mijn vitaliteit ook mogelijk?

Ja, een verkennend (telefonisch) gesprek over jouw vitaliteit met de vitaliteitscoach is zeker mogelijk. Dit gesprek bied je de mogelijkheid om al jouw vragen rondom jouw vitaliteit & het coachtraject met de vitaliteitscoach te bespreken alvorens je besluit deel te nemen aan een vitaliteitscoachtraject.

Hoe word ik gekoppeld aan een coach?

Jouw aanmelding wordt geregistreerd in ons systeem, hier noteren we jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Jouw gegevens zetten we door naar een geschikte vitaliteitscoach, welke ook inzicht heeft in deze gegevens. 

Welke gegevens ontvangt een coach van mij?

De coach ontvangt onderstaande gegevens van jou: 

 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Naam van de organisatie waar jij werkzaam bent 
 • Indien deelgenomen aan het PMO, resultaten van het PMO 
Wat is het verschil tussen een vitaliteitscoach en huisarts/medisch professional?

Vitaliteitscoaching helpt jou om weer de energie te krijgen voor de dingen die je graag wil doen. De coach kijkt samen met jou naar thema’s als stressmanagement, werk-privé balans, timemanagement, agendamanagement, voeding, beweging en slaap.   

Vitaliteitscoaching is géén medische interventie. Vitaliteitscoaching ondersteunt jou in het verbeteren van jouw vitaliteit. De informatie en adviezen die onze coaches met jou delen, zijn geen vervanging van medisch advies door een arts of andere medische specialist. Vanuit het vitaliteitscoachtraject kan er daarom dus ook een doorverwijzing worden gedaan naar de huisarts of een medisch professional.  

Welke vitaliteitscoaches werken voor Adaptics?

Adaptics werkt samen met ruim 30 professionele vitaliteitscoaches verdeeld over het hele land. Wij selecteren onze coaches op basis van opleiding, profiel en achtergrond. Hiervoor werken we samen met enthousiaste en kwalitatief sterke coaches. 

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan een vitaliteitscoachtraject?

Het coachtraject bestaat uit coachgesprekken, het contact met de coach en alle acties die jij zelf onderneemt om aan de slag te gaan met jouw vitaliteit. Het coachtraject duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Hoeveel tijd je kwijt bent aan het coachtraject hangt af van hoeveel tijd je zelf steekt in jouw vitaliteit tijdens het traject, hoe meer vooruitgang je wilt boeken, des te meer investering dit van jou vraagt. De coachgesprekken nemen in totaal ongeveer 6 tot 10 uur in beslag.   

Wat is de toegevoegde waarde van vitaliteitscoaching?

Vitaliteit zien wij als een vaardigheid die iedereen kan ontwikkelen en waar mensen eigen regie over hebben. Wij stimuleren tot persoonlijk leiderschap, zodat hoofd, hart en handen optimaal samenwerken om zakelijke én privé doelen te kunnen bereiken. Hierdoor ben je beter in staat om met energie te doen wat je graag wil doen, je bent gemotiveerd en hebt de veerkracht om met tegenslagen en uitdagingen (stress) om te gaan. 

Waarom en wanneer zou ik starten met vitaliteitscoaching?

Wanneer jij jezelf wil (blijven) ontwikkelen op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel vlak dan kun je aan de slag met een vitaliteitscoach. Waarom zou je pas actie ondernemen als je minder inzetbaar bent, al langere tijd met gezondheidsklachten rondloopt of al enige tijd geen energie hebt om de dingen te doen die je eigenlijk wil doen? Vitaliteitscoaching biedt je de mogelijkheid om tijdig bij te sturen zodat je optimaal inzetbaar wordt en blijft. Starten met een vitaliteitscoachtraject kan dus ieder moment, wanneer jij het gevoel hebt hier behoefte aan te hebben. 

Waarom ben ik verplicht om een vragenlijst in te vullen?

De vragenlijst is een standaard onderdeel van onze vitaliteitscoachtrajecten. De vragenlijst biedt de coach de mogelijkheid om voorafgaand aan het intakegesprek al meer inzicht te krijgen in jouw huidige vitaliteit. De vragenlijst aan het einde van het traject geeft de coach inzicht in welke onderwerpen er tijdens het eindgesprek ter sprake gebracht kunnen worden, zodat jij na afloop van het eindgesprek zelfstandig verder kan.

Daarnaast kunnen wij middels de vragenlijsten voor jouw organisatie op groepsniveau in kaart brengen wat de effecten zijn geweest van de interventie. Deze resultaten bieden de mogelijkheid om met jouw werkgever in gesprek te blijven over het inzetten van vitaliteitscoaching zodat wij onze bijdrage kunnen leveren aan een vitaal werkend Nederland. 

In de statistische rapportage, die de werkgever zal ontvangen, staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep moet minimaal uit 15 personen bestaan, zodat de resultaten niet zijn terug te herleiden tot een persoon. 

Wat doet Adaptics met de verzamelde gegevens?

Al je persoonsgegevens die verzameld zijn tijdens het coachtraject vallen onder het beroepsgeheim van de professionalVitaliteitscoaching moet bovendien voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze Europese wetgeving bepaalt onder meer dat persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, alleen toegankelijk zijn voor bepaalde personen en veilig moeten worden opgeslagen. 

Meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Adaptics vind je in onze Privacyverklaring. Hierin lees je ook hoe jij je privacyrechten kunt uitoefenen. Daarnaast lees je over andere zaken die voor jou belangrijk kunnen zijn waar het gaat om je persoonsgegevens. Wij adviseren je onze Privacyverklaring goed door te lezen. 

Welke informatie ontvangt mijn werkgever/leidinggevende wanneer ik deelnaam aan vitaliteitscoaching?

Je werkgever/ leidinggevende krijgt nooit inzage in jouw individuele resultaten of inhoudelijke informatie over je coachtraject. Alleen jij ontvangt een persoonlijk adviesrapport. Je werkgever betaalt voor het vitaliteitscoachtraject, maar dit geeft hem/haar niet het recht om inzage te hebben in je gegevens.  

In sommige gevallen ontvangt de werkgever een statistische rapportage over de resultaten van vitaliteitscoachingIn de rapportage staan alleen de geanonimiseerde resultaten. Daarnaast moet, voor het opmaken van een rapportage, de onderzoeksgroep uit minimaal 15 bestaan, zodat de resultaten niet zijn terug te herleiden tot een persoon. 

Daarnaast ontvangt je werkgever/leidinggevende geen informatie over je deelname aan vitaliteitscoaching, tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven door bijvoorbeeld een toestemmingsformulier te ondertekenen. Op het toestemmingsformulier staat altijd welke informatie gedeeld wordt, met wie dit gedeeld wordt en waarom dit gedeeld wordt.  

Welke gegeven worden allemaal verzameld voor vitaliteitscoaching?

Tijdens het coachtraject worden de volgende gegevens verzameld:  

 • Via de digitale vragenlijst wordt er informatie verzameld over je leefstijl, mentale en fysieke gezondheid, werkvermogen, werkbeleving, herstelbehoefte, voortgang en de ervaringen m.b.t. het coachtraject
 • De coach gaat tijdens de coachgesprekken in op jouw hulpvraag met betrekking tot jouw vitaliteit. De doelen en acties die jij samen met de coacht formuleert worden vastgelegd in een vitaliteitsplan. Dit vitaliteitsplan is een document dat uitgewisseld wordt tussen jou en de coach en wordt niet met derden gedeeld.  
Hoe geef ik toestemming voor deelname aan een coachtraject?

Je geeft toestemming voor deelname aan het coachingstraject en dus het verwerken van je persoonsgegevens door voorafgaand aan de eerste vragenlijst het toestemmingsformulier (digitaal) te ondertekenen. 

Hoe worden mijn gegevens overgedragen aan een coach?

Bij deelname aan vitaliteitscoaching word je op basis van de hulpvraag en je woonplaats gekoppeld aan een coach. De coach krijgt vervolgens via de beveiligde systemen inzage in je gegevens. De coach krijgt enkel inzage in de gegevens die nodig zijn voor het doel. Dit kunnen bijvoorbeeld ook gegevens zijn die tijdens het PMO verzameld zijn. De gegevens blijven binnen de beveiligde systemen. 

Worden mijn gegevens aan derde verstrekt?

Je gegevens worden nooit zonder je toestemming naar derde partijen verstuurd. Wanneer we je gegevens delen met derden dan gaat dit altijd via een toestemmingsformulier. Op het toestemmingsformulier staat altijd welke informatie gedeeld wordt, met wie dit gedeeld wordt en waarom dit gedeeld wordt. Het toestemmingsformulier dient ondertekend te worden. Derde partijen waar gegevens mee gedeeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld andere interventiepartijen die door de werkgever aangeboden worden.  

Hoelang bewaart Adaptics de gegevens van vitaliteitscoaching?

Wij verwerken de gegevens die wij verzamelen niet langer dan noodzakelijk. Daarom hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar over de gegevens van Vitaliteitscoaching.

Hoe kan ik een verzoek doen tot verwijderen van mijn gegevens?

Je hebt altijd het recht om het verzoek te doen tot het verwijderen van je gegevens. Wij stemmen altijd in met het verzoek tenzij er sprake is van een van de 5 uitsluitingsgronden in artikel 17 lid 3 van de AVG. Iedere instantie is verplicht om te toetsen of hier sprake van is. Aangezien bij deelname aan Vitaliteitscoaching toestemming wordt gegeven voor de verwerking zal er niet snel / “mogelijk nooit” sprake zijn van een van deze uitsluitingsgronden. Een verzoek tot verwijdering kan gericht worden aan: kwaliteit@adaptics.nl.  

Is je vraag niet beantwoord? Neem vrijblijvend contact op met ons
top