Plan gratis adviescall link
Menu link link

Regie op
verzuim.

Een focus op preventie zorgt voor vitalere en gezondere medewerkers met een hogere productiviteit en bevlogenheid. Het gevolg: minder (langdurig) verzuim. Bekijk hier hoe je duurzaam de regie op verzuim neemt.

Verzuim in Nederland

Vitaal personeel en zo min mogelijk verzuimkosten: welke organisatie wil dat nou niet? Toch verzuimt 47 procent van de werknemers minimaal 1x per jaar (Arbobalans TNO, 2020). Bijna de helft van dit verzuim is werkgerelateerd. Dit kost werkgevers jaarlijks ruim 13 miljard euro aan kosten van loondoorbetaling.

Van alle verzuimde dagen is meer dan de helft toe te schrijven aan psychosociale arbeidsbelasting en klachten aan het bewegingsapparaat. Bij deze oorzaken van verzuim ligt de hersteltijd een stuk hoger dan gemiddeld. De groep medewerkers die meer dan 3 maanden verzuimt is verantwoordelijk voor 59 procent van alle verzuimde dagen. Het is dus belangrijk om deze relatief kleine groep (< 10%) op tijd te signaleren. Voorkomen is beter dan genezen; voor jou als organisatie maar natuurlijk ook voor jouw medewerkers.

Plan een adviescall in >>

Onze resultaatgericht aanpak bestaat uit vijf te combineren fases: verkennen, onderzoeken, analyseren, interveniëren en monitoren.
Zet in op preventie

Als we preventie zo belangrijk vinden, waarom wordt er dan jaarlijks 106 miljard uitgegeven aan zorg (cijfers 2019) en slechts 12,5 miljard aan preventie (cijfers 2015)? Door te focussen op preventie worden medewerkers vitaler en gezonder. Hun productiviteit gaat omhoog en zij zijn in staat om langer door te werken. Bevlogen medewerkers zorgen zelfs voor 27 procent minder verzuim, 62 procent minder veiligheidsincidenten en een klantgroei van 12 procent (Schaufeli, 2017).

Het resultaat: minder kosten voor jouw organisatie en vitalere medewerkers. Maar hoe zet je als organisatie effectief in op preventie? Onderstaand vind je een overzicht van onze diensten en interventies die jou hierbij helpen. Deze zijn gekoppeld aan onze resultaatgerichte aanpak.

Aangeraden diensten en interventies:

Onderzoeken

Vragenlijstonderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek of Vital Scan krijg je inzicht in de huidige vitaliteit en gezondheid van je medewerkers. Wat zijn de risico’s voor verzuim binnen jouw organisatie? Aan de hand van deze informatie kun je hier tijdig preventie op inzetten. Daarnaast krijg je middels vragenlijstonderzoek inzicht in het zelf  gerapporteerd verzuim.

Adviseren

Rapportages

De resultaten van het onderzoek ontvang je in een groepsrapportage. Waar liggen de risico’s? Aan welke knoppen kan je draaien? Wij geven gerichte adviezen om deze risicoprofielen aan te pakken.

Deelnemers ontvangen een individuele rapportage die hen op weg helpt om met aandachtspunten aan de slag te gaan.

Interveniëren

Interventieportaal

Zet interventies in gericht op deze risicoprofielen. Met ons interventieportaal bieden wij de mogelijkheid om medewerkers gerichte interventies aan te bieden. Hierbij koppelen we de resultaten van het individu aan passende interventies. Het aanbod is zeer uitgebreid en bestaat uit interventies van Adaptics en samenwerkingspartijen.

Interveniëren

Vitaliteitscoaching

Zijn er specifieke risicoprofielen uit de onderzoeksfase naar voren gekomen? Onze vitaliteitscoaches helpen medewerkers om met vitaliteitsvraagstukken aan de slag te gaan en helpen zo verzuim te voorkomen. Tijdens een traject van 6 tot 9 maanden gaan medewerkers aan de slag met hun doelen. Onze coaches focussen zich tijdens het traject op blijvende gedragsverandering.

Monitoren

Vital Cycle

Om verzuim te voorkomen is het belangrijk om vinger aan de pols te houden bij je medewerkers. Met Vital Cycle meet je kort-cyclisch (bijvoorbeeld eens per maand) hoe de inzetbaarheid van medewerkers zich ontwikkelt. Hierdoor hebben zowel medewerkers als organisatie op tijd inzicht in eventuele risico’s. Zo ben je in staat om hier op tijd actie op te ondernemen. Ook vragen we in Vital Cycle het zelf gerapporteerd verzuim uit.

Monitoren

Effectmeting

Door het uitvoeren van een 0-meting en 1-meting zijn we in staat om in kaart te brengen welk effect een interventie heeft gehad binnen jouw organisatie. Bijvoorbeeld voor de interventie Vitaliteitscoaching. Zo zijn we in staat om het effect van coaching in kaart te brengen op groepsniveau. En weet ook de medewerker welk resultaat deze heeft geboekt. Als organisatie krijg je overkoepelend een beeld van het effect van de interventie.

Ook door middel van Vital Cycle ben je in staat om het effect van interventies in kaart te brengen.

Advies over het thema verzuim?

Wil jij advies over een vitaliteitsvraagstuk binnen jouw organisatie?

Maak gebruik van onze gratis adviescall.

Een van onze adviseurs staat 30 minuten voor jou klaar als sparringpartner. Deze inventariseert de huidige stand van zaken en adviseert gericht op jouw organisatie.

Gebruik maken van deze kans?

Plan je adviescall in link
top