Plan gratis adviescall link
Menu link link
Portretfoto van Daan de Boer.
Daan de Boer 17 februari, 2022

Hybride werken: de juiste balans tussen thuis en op kantoor

Steeds meer organisaties zien de voordelen van thuiswerken. Het gevolg: de opmars van hybride werken, waarin we deels thuis en deels op kantoor werken. Dit brengt echter ook zorgen met zich mee rondom binding. Want ontstaat er zo geen tweesplitsing tussen mensen die meer thuiswerken en mensen die juist meer op kantoor zijn? Een goede balans tussen thuis en op kantoor werken én de juiste handvatten vanuit organisaties bieden de oplossing.

Het nieuwe normaal

Door corona werken we massaal thuis. Ook in beroepen en bedrijven waar we dit niet voor mogelijk hielden. Inmiddels voelt dit echter voor veel organisaties als het nieuwe normaal. Zij zien de voordelen van werken op afstand. Zoals productievere medewerkers, minder reistijd en kleinere kantoorpanden. Daarom worden plannen gemaakt voor hybride werken. Waarin overwegend 50% vanuit huis wordt gewerkt.

 

Beleid voor hybride werken

De hele context van waarom en waarvoor mensen naar kantoor gaan is veranderd. Aan werkgevers de taak om het enerzijds aantrekkelijk te maken om naar kantoor te komen en anderzijds duidelijke richtlijnen te maken rondom waarvoor medewerkers dan nog naar kantoor komen. Bijvoorbeeld: je doet jouw werk waar het voor het resultaat het beste is. Of: je werkt op kantoor als het moet, thuis als het kan. Een gedegen plan rondom hybride werken is noodzakelijk om dit tot een succes te maken. Ook op het gebied van binding tussen collega’s en binding met jouw organisatie.

 

Nieuwe overlegvormen

Bij hybride werken is het nodig om te sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid. Dat vraagt echter ook iets van de aansturing van de organisatie. Denk aan het introduceren van kortere en effectievere overlegvormen om te toetsen hoe het met iedereen gaat, waar iedereen mee bezig is, of er ondersteuning nodig is en hoe het staat met de belangrijkste KPI’s van het team en de organisatie.

 

Binding bij hybride werken

Daarnaast is een focus op binding van groot belang. Hoe blijven medewerkers die overwegend thuiswerken betrokken bij de organisatie? En hoe ziet hun relatie met collega’s eruit? Hierover heersen zorgen rondom hybride werken. Denk hier dus een strategie voor uit. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een vaste dag in de maand uit te roepen tot honkdag? Waarop verwacht wordt dat alle collega’s op kantoor aanwezig zijn. Of plan regelmatig teamuitjes in waar iedereen die hier behoefte aan heeft bij aan kan sluiten. Dit hoeven geen grote activiteiten te zijn. Ga bijvoorbeeld een keer samen sporten, spelletjes doen of koken.

 

De rol van leidinggevenden

Ook leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het behouden van binding en betrokkenheid. Zorg er ten eerste voor dat zij met regelmaat bij hun medewerkers checken hoe het met ze gaat. Daarnaast is het aan hun om doelen te stellen die het team verbinden. Maak deze doelen zichtbaar voor iedereen. Waar gaan we voor? Waarvoor is ons team verantwoordelijk? Et cetera.

 

Input van medewerkers

Maak deze plannen niet alleen, maar haal input op bij jouw medewerkers. Zitten zij überhaupt te wachten op hybride werken? Welke verdeling tussen thuis en op kantoor werken hebben zij voor ogen? Voor welke taken zijn persoonlijk contact en verbinding essentieel? En hebben zij ideeën om binding met collega’s en organisatie te behouden. Gebruik deze input om je beleid te ontwikkelen en bijvoorbeeld de kantooromgeving in te richten. Denk aan het creëren van flexplekken, meer overlegruimtes, brainstormruimtes, ontspanningsruimtes en ontmoetingsruimtes. Input van jouw medewerkers is essentieel om hybride werken tot een succes te maken.

Benieuwd of jouw organisatie klaar is voor hybride werken? Ontdek het met onze handige checklist. Download hem hier beneden.

Checklist hybride werken

Is jouw organisatie klaar voor hybride werken? Ontdek het met onze checklist.

 

 

 

 

 

Download checklistlink

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top