Plan gratis adviescall link
Menu link link
Portretfoto van Daan de Boer.
Daan de Boer 8 september, 2022

MKB: zo zet je in op preventie

Is langdurig verzuim binnen jouw MKB-organisatie een grote zorg? Een goed preventiebeleid biedt de oplossing. Echter vraagt dat vaak om een investering, waarvan je pas later effect ziet. Lees hier hoe je als MKB organisatie effectief én betaalbaar inzet op preventie.

De preventieparadox

Preventieve maatregelen zijn al jaren aan de orde van de dag. Tijdens de coronapandemie overheerste het effect van preventieve maatregelen continu het nieuws. Positief én negatief. Want effectief preventief beleid is zowel positief als negatief uit te leggen. We spreken hier ook wel van de preventieparadox:

Juist omdat een preventieve maateregel goed werkt, kan hij als overbodig of overdreven worden ervaren.

Van verzuimkosten naar preventiekosten

We zien hetzelfde wanneer we spreken over preventie in de bedrijfsgezondheidszorg. Verreweg het meeste geld wordt besteed aan verzuim (doorbetalen van personeel dat ziek is, vervangingskosten, etc.) en verzuimbegeleiding (bedrijfsarts, casemanager, bedrijfsmaatschappelijk werk, etc). Hoewel je niet ál het verzuim kunt voorkomen, is een groot deel goed te voorspellen en te voorkomen. Een goede reden om te investeren in preventie, toch? Het ingewikkelde is echter dat preventie vraagt om nu te investeren, zodat je iets voorkomt dat mogelijk in de toekomst gebeurt. Het kost dus nu geld en zorgt ervoor dat kosten later onder controle blijven. Dat maakt de hele preventie businesscase op zijn minst ingewikkeld en zorgt ervoor dat veel bedrijven niet de juiste stappen zetten.

 

Verzuim en productiviteitsverlies

Hier stopt het verhaal echter niet. Hier boven heb ik het voornamelijk over verzuimpreventie. Maar preventie is breder dan dat. Eigenlijk moeten we spreken over preventie van productiviteitsverlies. Het gaat namelijk niet alleen over mensen die zich ziekmelden. Het gaat ook over werknemers die eigenlijk niet meer zo goed op hun plek zitten en daardoor minder productief zijn of een grotere kans hebben te verlopen.

 

De nodige spiegel…

Over het algemeen wordt er, in het bijzonder binnen het MKB, te weinig tijd, geld en aandacht besteed aan preventie. Wanneer een werknemer (langere tijd) uitvalt door ziekte of verloopt, is de impact voor kleinere bedrijven vaak veel groter dan voor grotere organisaties. Helaas komen zij nu vaak pas in actie wanneer het echt niet goed gaat. Bijvoorbeeld wanneer het verzuim te hoog is of het verloop onder medewerkers ervoor zorgt dat de productiecapaciteit in het geding komt. Dat is een pijnlijke, maar noodzakelijke spiegel die ik je voorhoud.

Er is namelijk verandering nodig om eventuele grote problemen in de toekomst te voorkomen.

Houden de complexiteit en kosten jou tegen? Dat is niet meer nodig.

 

Vereenvoudiging van preventie

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest en oplossingen gekomen die kleine bedrijven helpen om makkelijker en goedkoper in te zetten op preventie. Bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek naar de risico’s die medewerkers lopen om te gaan verzuimen, verminderd productief te zijn of op zoek te gaan naar ander werk. Dit kan nu vaak ook (deels) digitaal. Op een moment (en plaats) dat jouw organisatie uitkomt. Dit maakt het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) dus veel betaalbaarder en laagdrempeliger. Maar ook de opvolging van resultaten is nu makkelijker door dashboarding en interventiekoppelingen. Bijvoorbeeld door een automatische koppeling tussen onderzoeksresultaat en geadviseerde interventies. Scoort iemand slecht op stress? Dan ziet hij of zij na het onderzoek direct interventies die bij dit risico aansluiten. Deze oplossingen lenen zich goed voor MKB bedrijven. Geen maatwerk, maar een duidelijk, gestandaardiseerd beleid dat zorgt voor aantoonbaar resultaat. Zo krijg je op groepsniveau inzage in de belangrijkste strategische vraagstukken rondom personeelsmanagement.

Meer weten over deze oplossingen voor MKB-organisaties?

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top