Plan gratis adviescall link
Menu link link

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

De wereld een betere plek maken; daar dragen wij graag aan bij. Dit doen wij door ons te focussen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit ons moederbedrijf Prevermo richten wij ons op zes van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de VN zijn opgesteld.

Zo dragen wij bij

Vanuit Adaptics zijn wij in staat om een bijdrage te leveren aan zes SDG’s:

  • Goede gezondheid en welzijn
  • Kwaliteitsonderwijs
  • Gendergelijkheid
  • Eerlijk werk en economische groei
  • Klimaatactie
  • Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Per SDG hebben wij een doel opgesteld met een daarbij horende KPI. Deze vind je onderstaand.

SDG: Goede gezondheid en welzijn

Doelstelling
Het bevorderen van een goede gezondheid en welzijn van medewerkers van klanten ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

KPI
Per 2030 is het levensgeluk van de medewerkers van de klanten van Prevermo met 10% gestegen ten opzichte van 2020. Dit is vanaf 2021 jaarlijks een stijging van 1%.

SDG: Kwaliteitsonderwijs

Doelstelling
Het bevorderen van een leven lang leren voor iedereen.

KPI
Per 2030 heeft Prevermo 100.000 mensen voorzien van een ontwikkelingstraject die leidt tot het duurzamer inzetbaar maken van Nederland in het algemeen en van haar klanten, kandidaten en cliënten in het bijzonder. Dit zijn vanaf 2021 jaarlijks 10.000 mensen.

SDG: Gendergelijkheid

Doelstelling
Het bereiken van gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen Prevermo.

KPI
Per 2021 zijn er geen inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen in dezelfde functies en is er gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen in de MT’s. Dit geldt elk jaar vanaf 2021.

SDG: Eerlijk werk en economische groei

Doelstelling
Het bevorderen van aanhoudende inclusieve en duurzame groei door middel van mooi en eerlijk werk voor iedereen.

KPI
Per 2030 heeft 10% van het personeel van Prevermo een afstand tot de arbeidsmarkt*. Dit betekent jaarlijks een groei van 1% vanaf 2021.

SDG: Klimaatactie

Doelstelling
Prevermo streeft er naar om in 2030 CO2 neutraal te opereren.

KPI
Per 2030 opereert Prevermo klimaat neutraal. Vanaf 2021 is er binnen Prevermo jaarlijks 10% minder CO2 uitstoot per medewerker.

SDG: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Doelstelling
Het aangaan en versterken van samenwerkingen met bedrijven, overheden en non-profitorganisaties voor duurzame ontwikkeling.

KPI
Per 2030 heeft Prevermo 10 samenwerkingen met bedrijven, overheden en/of non-profitorganisaties om de MVO-doelen te bereiken. In deze partnerschappen wordt expliciet verklaard dat wederzijdse doelstellingen onderschreven worden. Dit betekent vanaf 2021 één partnerschap per jaar.

Pagina's die je misschien ook interessant vindt.

top