Plan gratis adviescall link
Menu link link
Een portretfoto van adviseur Joske Duifhuizen.
Joske Duifhuizen 12 december, 2023

Diversiteit & Inclusie op de werkvloer: het effect op duurzame inzetbaarheid

Zorgt aandacht voor Diversiteit & Inclusie voor meer Duurzame Inzetbaarheid? Organisaties pakken Diversiteit & Inclusie verschillend aan. Of je er nu al een uitgebreid beleid op hebt óf net begint: iedere (eerste) stap is belangrijk. Het versterkt namelijk altijd de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Hoe dat werkt vertel ik je in deze blog.

Wat is Diversiteit & Inclusie?

Allereerst maar eens een duik in wat Diversiteit & Inclusie (D&I) precies is. Onder Diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Zichtbare aspecten zoals leeftijd en huidskleur, en minder zichtbare aspecten zoals culturele, sociale en etnische achtergronden en seksuele- en genderidentiteiten, maken ons als mens authentiek en uniek. Gelukkig geloven steeds meer HR-professionals erin dat deze verschillen de organisatie samen sterker maken.

Onder Inclusie verstaan we een cultuur en werkomgeving waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Een omgeving waarin iedereen erbij hoort en de vrijheid en veiligheid ervaart om zichzelf te zijn. Een cultuur waar niemand wordt buitengesloten. Een omgeving die ruimte biedt aan verschillende gebruiken en overtuigingen. Praktische uitvoeringen van een inclusieve werkomgeving zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een lift, kolfruimte of gebedsruimte.

 

Link met Duurzame Inzetbaarheid

Dan de link met Duurzame Inzetbaarheid (DI). Een duurzaam inzetbare medewerker is gedurende de gehele loopbaan zo productief en gemotiveerd mogelijk aan het werk. Hoe dragen D&I-inspanningen hieraan bij?

  • Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze volledig worden gewaardeerd en geaccepteerd op de werkvloer, zijn ze over het algemeen meer betrokken bij hun werk en voelen ze zich meer gemotiveerd om hun best te doen.
  • Medewerkers die zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, zijn over het algemeen productiever. Ze zijn meer geneigd om zich volledig in te zetten voor hun werk en bij te dragen aan het succes van de organisatie.
  • Medewerkers die zich welkom voelen en het gevoel hebben dat ze erbij horen, zijn minder geneigd om de organisatie te verlaten of betrokken te raken bij conflicten op de werkvloer. Ofwel het helpt ongewenst verloop te verminderen.

 

Effectief beleid Diversiteit & Inclusie

Het is echter belangrijk op te merken dat D&I-inspanningen niet alleen gericht moeten zijn op het voldoen aan regelgeving of het tonen van oppervlakkige diversiteit. Om echt effectief te zijn, moeten ze diepgeworteld zijn in de bedrijfscultuur en ondersteund worden door concrete acties en beleid. Bovendien moet je als organisatie blijven evalueren en aanpassen om ervoor te zorgen dat D&I-inspanningen relevant blijven en blijven bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

 

Onderzoek Diversiteit & Inclusie

Steeds vaker nemen wij een basisset van vragen over Diversiteit & Inclusie mee in onze Preventief Medisch Onderzoeken. Ervaar je voldoende aandacht voor D&I? Ervaar je belemmeringen in je carrièreontwikkeling die verband houden met je achtergrond of identiteit? Zijn er specifieke aanpassingen of ondersteuning die je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren op het werk? Inzichten vanuit deze vragen helpen de organisatie stappen te zetten richting méér juiste aandacht voor D&I en (dus) meer Duurzame Inzetbaarheid.

 

Andere interessante artikelen

link

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top