Plan gratis adviescall link
Menu link link

Vergrijzing
werkend Nederland.

Vergrijzing zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Help medewerkers vitaal naar hun pensioen en focus op het werven en vasthouden van nieuw talent. Bekijk hier hoe je dit effectief doet.

Gevolgen vergrijzing arbeidsmarkt

Nederland vergrijst. Het aantal zestigers is de laatste tien jaar toegenomen van 1,7 miljoen naar 2,1 miljoen (UWV, 2020). Daarnaast is de leeftijdsgroep 45 tot 67 jaar veruit het grootst (CBS bevolkingspiramide 2021). De gevolgen van vergrijzing op de Nederlandse arbeidsmarkt worden steeds duidelijker.

Doordat de komende jaren steeds meer mensen met pensioen gaan ontstaat een tekort aan (nieuwe) krachten. Daarnaast stijgt bij oudere werknemers de kans op lang en frequent verzuim. Met als gevolg hogere verzuimkosten voor organisaties. Bereid je organisatie goed voor op de mogelijke gevolgen van vergrijzing.

Plan een adviescall in >>

Onze resultaatgericht aanpak bestaat uit vijf te combineren fases: verkennen, onderzoeken, analyseren, interveniëren en monitoren.
Vitaal het pensioen behalen

Vooral voor organisaties met een hoge gemiddelde personeelsleeftijd is dit zorgwekkend. Hoe ga je deze arbeidsplekken de komende jaren vullen? En hoe houd je het verzuim zo laag mogelijk? Zet hiervoor in op een duurzaam HR-beleid:

  • Achterhaal waar de problemen liggen en onderneem gericht actie zodat oudere werknemers vitaal hun pensioen behalen.
  • Focus je op de mentale en fysieke gezondheid van je medewerkers en biedt mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling en herscholing.
  • Benut de waardevolle ervaring van oudere medewerkers op de juiste manier.
  • Creëer en behoud bevlogen medewerkers.
  • Maak daarnaast je organisatie interessanter voor nieuw talent.

Hoe pak je dit duurzaam aan? Onderstaand vind je een overzicht van onze diensten en interventies die je hierbij helpen. Deze zijn gekoppeld aan onze resultaatgerichte aanpak.

Aangeraden diensten en interventies:

Onderzoeken

Vragenlijstonderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek of Vital Scan krijg je inzicht in de vitaliteit en gezondheid van de verschillende leeftijdsgroepen binnen jouw organisatie. Waar liggen de aandachtsgebieden? Welke risico’s spelen er bij oudere medewerkers?

Interveniëren

Interventieportaal

Zet interventies in gericht op leeftijdsgroepen, zodat de interventies die jij aanbiedt aansluiten bij de leeftijdsfase waarin iemand zit. Met ons interventieportaal bieden wij de mogelijkheid om medewerkers gerichte interventies aan te bieden. Hierbij koppelen we de resultaten van het individu aan passende interventies. Het aanbod is zeer uitgebreid en bestaat uit interventies van Adaptics en samenwerkingspartijen.

Interveniëren

Trainingen

Bied trainingen aan om gericht het thema vitaliteit onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld een training over de overgang: een onderwerp waarop nog steeds een taboe rust. Terwijl het juist zo belangrijk is dat organisaties vrouwen hierin zo goed mogelijk ondersteunen.

Daarnaast bieden we trainingen op het gebied van motivatie en persoonlijke vitaliteit.

Advies rondom het thema vergrijzing?

Wil jij advies over een vitaliteitsvraagstuk binnen jouw organisatie?

Maak gebruik van onze gratis adviescall.

Een van onze adviseurs staat 30 minuten voor jou klaar als sparringpartner. Deze inventariseert de huidige stand van zaken en adviseert gericht op jouw organisatie.

Gebruik maken van deze kans?

Plan je adviescall in link
Verwant artikel

Hoe zorg je dat langer doorwerken haalbaar wordt?

top