Plan gratis adviescall link
Menu link link
ENGIE

ENGIE: met een PMO
zet je vitaliteit op de agenda.

‘De uitslagen van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) laten goed zien waar je als organisatie aandacht aan moet besteden. De uitkomsten helpen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de agenda te krijgen’, stelt Coen Jansonius, Expert Occupational Health bij ENGIE. Adaptics voerde in 2017, 2018 en 2019 het PMO van ENGIE uit.

‘We willen anticiperen op alle veranderingen in de wereld. Maar veranderingen vragen van medewerkers dat zij flexibel en innovatief kunnen omgaan met tegenslagen en uitdagingen. Alles gaat goed, totdat het fout gaat. Johan Cruijff had het gezegd kunnen hebben. Het is de kunst om mensen in beweging te krijgen, voordat het fout gaat’, stelt Coen Jansonius, Expert Occupational Health bij ENGIE.

 

Knelpunten

‘Door deelname aan een PMO worden medewerkers zich bewust van hun knelpunten. Vervolgens bespreken we samen met de medewerkers hoe zij het beste kunnen omgaan met bijvoorbeeld een stressor’, vertelt Coen Jansonius. ‘Door medewerkers te laten zien hoe ze dit het beste kunnen doen, motiveer je hen om mee te doen aan de interventies die uitval helpen voorkomen.’

“Door de energietransitie (van grijze naar groene stroom) worden medewerkers continue uitgedaagd op zoek te gaan naar creatieve en innovatieve oplossingen”

Net als in veel andere bedrijven neemt de psychische druk op de meeste afdelingen binnen ENGIE toe. Waar vroeger uitval als gevolg van fysieke klachten het hoogst was, ziet Coen Jansonius nu meer langdurig verzuim als gevolg van psychische klachten. ‘Door de energietransitie (van grijze naar groene stroom) worden medewerkers binnen ENGIE continue uitgedaagd op zoek te gaan naar creatieve en innovatieve oplossingen. De veranderingen volgen elkaar zo snel op, dat de mentale druk op medewerkers flink toeneemt.’

 

Laagdrempelig

‘De werkdruk zal de komende jaren niet minder worden, stelt Coen Jansonius. ‘De kunst is om medewerkers vaardigheden mee te geven om met de toenemende werkdruk om te gaan. Naast de toenemende werkdruk speelt natuurlijk ook mee dat mensen zelf steeds minder kunnen afschakelen, doordat zij continue online bereikbaar zijn via social media. Een PMO is een laagdrempelige manier om hierover in gesprek te komen. Dat doen de vitaliteitscoaches van Adaptics, die de uitkomsten individueel bespreken met onze medewerkers. Zij verwijzen hen door naar de interventies van ENGIE, die wij op zowel individueel als groepsniveau aanbieden. Met deze interventies ondersteunen we de medewerkers om zichzelf te versterken.’

Daarnaast maakt Adaptics op basis van alle uitkomsten een managementrapportage. ‘Dit zorgt voor bewustwording bij het management’, aldus Coen Jansonius. ‘Zo ontstaat het besef dat we op sommige afdelingen extra moeten investeren in de duurzame inzetbaarheid van mensen.’

“Het is de kunst om mensen tijdig te helpen regie te pakken over hun gezondheid”

Ieder jaar wordt het onderzoek uitgevoerd op de kantoorlocatie van ENGIE. Dat maakt deelname heel laagdrempelig. ‘In 2017 namen er bijvoorbeeld 133 medewerkers deel aan het PMO, 150 mensen namen vervolgens deel aan onze gezondheidsdagen, 110 medewerkers hebben belangstelling getoond voor onze workshops en 80 mensen hebben een verdiepende training of workshop gevolgd.’

 

Regie

‘Het is de kunst om mensen tijdig te helpen regie te pakken over hun gezondheid’, concludeert Coen Jansonius. ‘Een PMO-uitslag en een bijbehorend adviesgesprek kunnen voor medewerkers de trigger zijn om een stap te zetten. Maar het is aan de medewerkers of ze actief hun stressbeleving willen aanpakken. Zo hebben werkgevers en werknemers allebei een rol in het omgaan met werkdruk en stress als gevolg van een wereld die steeds sneller veranderend.’

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Wij sparren graag met jou over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Plan een vrijblijvende adviescall in met één van onze adviseurs.

Meer cases bekijken?

Klantbeoordeling

9
Kimberly Wilson - HR Officer ENGIE
"Ik heb Adaptics ervaren als een vooruitstrevend bedrijf dat daadkrachtig optreedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid."

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief link
Werknemer
background
top