Plan gratis adviescall link
Menu link link
Lidl

Lidl: een organisatie
met de ambitie.

Een ambitie om tot de top-10 van beste werkgevers te horen. De supermarktketen met het meest duurzame logistieke gebouw van Nederland, wil nu duidelijk laten zien dat ook de duurzame inzetbaarheid, de gezondheid en het welzijn van haar personeel belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering zijn. Beleid wordt hier daarom nu ontwikkeld en een begin is gemaakt met het preventief werken aan ziekte en uitval.

“Vanuit de rol van goed werkgeverschap, heeft Lidl Nederland in 2015 besloten met het preventiebeleid aan de slag te gaan.”

Aldus Wouter-Jan Wegman (manager personeelsadvies Lidl).

Een stevige klus, zou je zeggen. In 2015 is Lidl, in samenwerking met Adaptics, gespecialiseerd in gezondheidsmanagment, van start gegaan met de voorbereidingen naar een meer preventieve aanpak omtrent het verzuimbeleid. Dit heeft geresulteerd in een Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid.

 

Hoe zijn jullie aan deze klus begonnen?

Lukas Gerritsen: “Via een interim-opdracht als gezondheidsmanager zijn we betrokken geraakt bij de vraag hoe je goed kunt zorgen voor 17000 medewerkers, waarvan rond de 1000 medewerkers in de distributiecentra, 300 op het hoofdkantoor en de overige medewerkers in de ruim 411 filialen die het concern inmiddels telt.”

Het ziekteverzuim is altijd vrij laag geweest bij Lidl, maar het bedrijf wil graag laten zien dat het meer doet voor zijn mensen dan goed zorgen voor arbeidsongeschikte medewerkers.

 

Dat was ook de opdracht vanuit Lidl?

Aan de hand van een uitgebreide inventarisatieronde is in samenspraak met verschillende stakeholders een visie rondom duurzame inzetbaarheid neergezet. Hoe kan Lidl het beste uit haar medewerkers halen en hoe kunnen de medewerkers tegelijkertijd het beste uit zichzelf halen, zodat ze elke dag met plezier naar het werk gaan?”

De gezondheid en vitaliteit van de medewerkers maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Vanuit de ambitie van Lidl en de visie van Human Resources is het bestaande beleid omtrent ziekteverzuim daarom bijgesteld en is er in december 2016 een fulltime specialist gezondheidsmanagement aangesteld. Een integraal inzetbaarheidsbeleid voor de komende jaren is nu opgesteld, waarbij preventie een cruciale rol speelt.

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief link
Werknemer
background

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

In juni 2016 is Lidl begonnen met het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek, intern is dit de Gezond & Fit check genoemd. De Gezond & Fit check bestaat uit een vragenlijst en een fysiek onderzoek, beide aangeboden op vrijwillige basis. Deze check inmiddels afgerond en de data worden geanalyseerd door een extern bureau,waarna deze verder richting gaan geven aan het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid van Lidl. De data zijn in geen geval op persoonsniveau te herleiden voor Lidl, hier zijn samen met de afdeling Governance, Recht & Compliance en het externe bureau in het voortraject duidelijke afspraken over gemaakt.

De respons op de vragenlijst was goed, maar Lidl kon nog een boost gebruiken bij de distributiehalmedewerkers. Lidl heeft daarom een grote Vitaliteitsbus laten plaatsen bij alle distributiecentra. Op elk distributiecentrum stond de bus twee dagen, waarin alle distributiehalmedewerkers die wilden deelnemen, de Gezond & Fit check gedaan hebben. Dit heeft goed gewerkt! Alle medewerkers die het fysieke onderzoek hebben gedaan, hebben tevens een adviesgesprek gehad met een vitaliteitscoach. Dit diende als een steun in de rug. Sommige medewerkers reageerden: “…het is een bevestiging dat ik goed bezig ben” andere gaven aan: “…het is toch nog best wel confronterend”.

 

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Door middel van onder andere health checks en individuele begeleidingstrajecten op het gebied van leefstijl, zijn medewerkers individueel begeleid naar een betere gezondheid en ruimere inzetbaarheid.

Daarnaast is Lidl vanuit de ‘Goed Bezig’ campagne gestart met verschillende gezondheidsinitiatieven op het gebied van voeding en beweging. Een ambitie is om op alle kantoorlocaties een gezonde lunch aan te kunnen bieden en het drinken van water overal te stimuleren. Ook is er een fitnessruimte in het nieuwste distributiecentrum in Waddinxveen ingericht. Tevens zijn hier flexibele werkplaatsen geïntroduceerd. En in alle distributiecentra en filialen kunnen medewerkers aangepaste schoenen krijgen wanneer zij klachten ontwikkelen.

Niet alleen voeding en bewegen staan op de agenda, ook is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, talentmanagment, ergonomie, stress-preventie,
een veilige werkplek en werksfeer.

Wouter-Jan Wegman: “Belangrijk speerpunt is het leiderschapsprogramma van Lidl. Leidinggevenden worden niet alleen opgeleid met het oog op resultaat, maar ook in hoe om te gaan met verzuim en gezondheids- en talentmanagement. Leidinggevenden worden nu daarom ook getraind om talenten te herkennen en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te faciliteren en te stimuleren. De ontwikkeling van de medewerkers staat, naast het resultaat, centraal.”

Nieuwe competentieprofielen zijn ontwikkeld voor managers, waarin dit ook duidelijk naar voren komt. En dat moet zich op korte termijn gaan vertalen naar een nog lager ziekteverzuim dan er al was.

Tot slot is er op het hoofdkantoor in Huizen gestart met flexibele starttijden als onderdeel van de introductie van het flexibel werken. Medewerkers kunnen nu zelf bepalen hoe laat ze starten tussen 7.00 en 9.30 uur.

 

Wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst?

Wouter-Jan Wegman: “In 2015 is het programma ‘Lidl Next’ gestart, een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor alle filiaalmanagers van onze 411 filialen. Hierdoor is er meer ruimte gekomen voor leiderschap, aandacht voor de (ontwikkeling van) medewerkers, maar uiteraard ook voor de klant. Alle leidinggevenden kijken veel meer naar de mensen zelf, naar hun capaciteiten, behoeften en ontwikkelmogelijkheden. Het draait om de juiste balans vinden tussen werk en gezondheid, competenties en motivatie: dan is de medewerker duurzaam inzetbaar.”

 

Is dat ook het resultaat dat Lidl verwacht van deze acties?

Lidl wil een werkgever zijn waar je als werknemer trots op bent en waarbij je optimaal kunt en wilt presteren. Lidl ondersteunt waar nodig haar medewerkers om hen in goede gezondheid en optimaal inzetbaar te houden. Lidl wil goed scoren op talentmanagement, en de vrijheid geven om optimaal te blijven presteren. Zo blijft het bedrijf aantrekkelijk als werkgever haalt en behoudt het de beste talenten binnen.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Wouter-Jan Wegman (manager personeelsadvies Lidl), Marieke Esch (specialist gezondheidsmanagement Lidl) en Lukas Gerritsen (interim gezondheidsmanager Lidl, adviseur bij Adaptics).

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Wij sparren graag met jou over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Plan een vrijblijvende adviescall in met één van onze adviseurs.

Meer cases bekijken?

top