Plan gratis adviescall link
Menu link link

Borging van kwaliteit en privacy door middel van ISO certificeringen

Om onze klanten de beste dienstverlening te kunnen bieden werken we binnen Adaptics conform de internationale eisen voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en informatiebeveiliging (ISO 27001). Onze functionaris gegevensbescherming (privacy), kwaliteitsmanager (kwaliteit dienstverlening) en CISO (informatiebeveiliging) zorgen ervoor dat ons managementsysteem altijd up-to-date is.

Wij gaan voor kwaliteit

Sinds 2013 is Adaptics ISO 9001 gecertificeerd. Dit is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Met de ISO 9001 norm borgen wij dat we continue bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze producten en diensten komen tegemoet aan de behoefte van klanten en andere belanghebbenden. Daarnaast laat deze certificering zien dat wij voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals wet- en regelgeving m.b.t. keuringen en het PMO. Zo zijn wij in staat om onze klanten de beste kwaliteit te leveren.

 

Privacy gewaarborgd

Informatie is een essentieel onderdeel van ons bedrijf. Want de kern van onze dienstverlening draait om het verwerken en interpreteren van (bijzondere) persoonsgegevens om zo toegevoegde waarde te leveren voor onze klanten. Daarom nemen wij het beschermen van deze informatie ook heel serieus.

Sinds begin 2018 is Adaptics ISO 27001 gecertificeerd. Dit is de internationale bekende norm voor informatiebeveiliging. Met de ISO 27001 certificering tonen we aan dat in onze organisatie de beveiliging van alle informatie voldoende is geborgd (beschreven, geïmplementeerd & gecontroleerd). We voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging van gegevens (o.a. de AVG). Zo zijn er diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie wordt beschermd. Ons informatiebeveiligingsbeleid vormt hiervoor de basis. Binnen ons beleid hanteren wij de volgende aspecten van betrouwbaarheid van informatie:

  • Beschikbaarheid: het ervoor zorgdragen dat informatie en diensten conform afspraken beschikbaar zijn voor gebruikers.
  • Integriteit: het kunnen garanderen van de juistheid en volledigheid van informatie.
  • Vertrouwelijkheid: het beschermen van informatie tegen ongeautoriseerde toegang.
top