Plan gratis adviescall link
Menu link link
Portretfoto van Daan de Boer.
Daan de Boer 11 mei, 2022

Wat is het verschil tussen een PAGO en PMO?

De termen PAGO en PMO worden vaak door elkaar gehaald of geacht hetzelfde te zijn. Echter verschillen ze wel degelijk van elkaar. Wat is dan precies het verschil? Wat is de inhoudelijke overlap? En hebben een PAGO en PMO hetzelfde doel? Op deze, en meer vragen geef ik in dit artikel antwoord.

PAGO: focus op arbeidsgerelateerde risico’s

PAGO staat voor Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek en richt zich uitsluitend op de arbeidsgerelateerde risico’s. Risico’s die volledig met het werk samenhangen dus. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gehoorbelasting en beeldschermwerk. De werkgever is wettelijk verplicht om het PAGO periodiek aan te bieden (artikel 18 arbowet). Met welke frequentie een werkgever een PAGO moet uitvoeren is afhankelijk van de aanwezige risico’s binnen de organisatie. De inhoud en frequentie worden vaak in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) geadviseerd.

 

PMO: inzicht in alle inzetbaarheidsrisico’s

In de praktijk combineren veel organisaties onderzoek naar arbeidsgerelateerde risico’s met onderzoek naar verdere inzetbaarheidsrisico’s. In dit geval is er sprake van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Deze combinatie brengt veel synergie en voordelen met zich mee. Want, zoals de naam al aangeeft, heeft een PMO een veel bredere scope. Je kijkt naar álle risico’s die de inzetbaarheid van je medewerkers (negatief) kunnen beïnvloeden. Veel meer relevant inzicht dus. Daarnaast ligt bij een PMO de nadruk niet alleen op het uitvoeren van het onderzoek. Juist het opvolgen van de resultaten door het inzetten van interventies krijgt veel aandacht.

 

Komen tot de juiste inhoud

De inhoud van het PMO wordt samen met het bedrijf bepaald en kent een aantal belangrijke aandachtspunten. Ten eerste biedt de RI&E belangrijke input. Welke risico’s worden hierin benoemd? Bestaan er verschillen tussen functiegroepen? In de RI&E wordt vaak ook al een PAGO advies gegeven. Hierin vind je bijvoorbeeld het advies om een bepaald risico met een bepaalde frequentie te meten. Naast de RI&E is het belangrijk om de bedrijfsarts te betrekken bij het neerzetten van de inhoud van het PMO. De bedrijfsarts heeft namelijk belangrijke informatie over (bijvoorbeeld) verzuimoorzaken. Deze kunnen bepalend zijn voor de inhoud van het onderzoek. Tot slot is het belangrijk de ondernemersraad te betrekken en hen in sommige gevallen zelf een rol te geven in de communicatie.

 

Onderdelen van een PMO

Een PMO bestaat uit een aantal vaste onderdelen die volgens maatwerk in te richten zijn. Een onderzoek start altijd met gedegen communicatie naar de medewerkers. Doel is om zo veel mogelijk medewerkers te activeren om deel te nemen. Het daadwerkelijke PMO start met een vragenlijstonderzoek. Afhankelijk van de inhoud volgt hierna vaak een medisch onderzoek. Wij voeren deze uit in onze Vitaliteitsbussen op locatie bij de organisatie. Met Vital Scan bieden we andere opties, verspreid door heel Nederland. Op basis van het vragenlijstonderzoek en het medisch onderzoek voert een professional een adviesgesprek met de deelnemer. Deze geeft inzicht in de resultaten en en adviseert eventuele vervolgstappen, zoals relevante interventies.

 

Is een PMO verplicht?

Het aanbieden van een arbeidsgezondheidskundige onderzoek (PAGO) is voor iedere werkgever verplicht. Om meer relevant inzicht te krijgen raden wij aan een PAGO uit te breiden met inzetbaarheidsrisico’s (PMO). Zo ben je namelijk in staat om in te zetten op preventie. Voor de medewerkers is het overigens (in de meeste gevallen) vrijwillig om deel te nemen. Meer weten over het PMO en hoe je dit voor jouw organisatie in kunt zetten? Kijk eens op onze PMO pagina.

Verwant artikel

Zo haal je meer rendement uit je Preventief Medisch Onderzoek

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top