Offerte aanvragen link
Menu link link

Stress op de
werkvloer verlagen.

Werkstress en burn-outs zijn een steeds groter probleem binnen organisaties. Maar liefst 16 procent van de medewerkers heeft klachten rondom deze thema’s (CBS). Zie jij deze ontwikkeling ook binnen jouw organisatie? Geef stressmanagement dan een prominente plek in jouw vitaliteitsbeleid.

Van stresspreventie naar stressmanagement

Ieder mens heeft stress. Dat is niet altijd erg, want stress helpt ons bij de prestaties die we dagelijks moeten leveren. Door stress kunnen wij ons focussen en optimaal presteren. Zorgelijk wordt het wanneer we overzicht en gevoel van controle verliezen. Wanneer onze grenzen steeds verder opschuiven en we signalen van het lichaam negeren. Steeds meer mensen worstelen hiermee. Hoe zorg je dat jouw medewerkers effectief en veerkrachtig worden en blijven? Dat is dé uitdaging van deze tijd. Daarom spreken wij niet van stresspreventie of het minderen hiervan, maar van stressmanagement.

Achterhaal de oorzaken van stress bij medewerkers

Wil je binnen jouw organisatie effectief aan de slag gaan met stressmanagement? Dan moet je eerst achterhalen wat de oorzaak is van de ervaren negatieve stress. Dit kan in de vorm van vragenlijstonderzoek en/of kwalitatief onderzoek. Over het algemeen zijn er drie grote oorzaken van negatieve stress:

  1. Verminderde ervaring van binding met het bedrijf, de medewerkers en/of leidinggevenden.
  2. Gebrek aan gevoel van waardering en respect.
  3. Beperking in autonomie.

Uit onderzoek blijkt echter ook dat meer dan de helft van de medewerkers de leidinggevende als grootste stressbron ervaart. Wil je duurzaam resultaat? Zoek de oplossing dan dus niet alleen bij je medewerkers, maar erken hierin ook de rol van leidinggevenden.

Handvatten voor effectief stressmanagement

In deze whitepaper geven we organisaties handvatten om effectief met stressmanagement aan de slag te gaan:

  • Herkennen van stress bij medewerkers;
  • Monitoring stress door leidinggevenden;
  • Hoe voorkom je uitval door stress;
  • De rol van leidinggevenden en bedrijfscultuur.
Download whitepaper link
Stressmanagement op de juist plek

Wanneer je inzichtelijk hebt waardoor stress binnen jouw organisatie wordt veroorzaakt, kun je gericht actie ondernemen. Adaptics helpt organisaties stressmanagement stevig te verankeren op de juiste plekken in de organisatie. Dit doen we door het ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid dat aansluit op de vitaliteitsvraagstukken binnen jouw organisatie. Aan de hand van het verkregen inzicht adviseren we de juiste interventies voor jouw medewerkers, zodat we blijvende gedragsverandering realiseren.

Interventies op het gebied van stress

Voor medewerkers bieden we bijvoorbeeld een combinatie tussen gerichte vitaliteitstrainingen en –coaching. Zo leren zij eigen regie te nemen, zich beter te focussen en te werken vanuit de juiste vorm van motivatie.

Leidinggevenden helpen we bijvoorbeeld met de cursus Vitaal Leiderschap. Deze bestaat uit een combinatie tussen trainingsdagen en persoonlijke coaching. Zo leren leidinggevenden hoe ze kunnen bijdragen aan de eigen vitaliteit en de vitaliteit van medewerkers. Alle trainingen en coaching zijn wetenschappelijk onderbouwd. Hierdoor is kans op langdurig succes het groots.

top