Plan gratis adviescall link
Menu link link
Portretfoto van adviseur vitaliteit Marrit Berg.
Marrit Berg 8 mei, 2023

PMO: het startpunt voor jouw gezondheid en vitaliteit

Healthcheck, Fitcheck, Vitaliteitsonderzoek: waarschijnlijk heb je wel eens van deze termen gehoord. Het zijn allemaal andere benamingen voor het Preventief Medisch Onderzoek. Mogelijk heb je al eens deelgenomen aan zo’n onderzoek of heb je er een zelf georganiseerd voor je collega’s. Zijn deze termen nog onbekend voor je? Lees dan snel verder wat je kunt verwachten van dit onderzoek.

pmo onderzoek inhoud
pmo onderzoek inhoud

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij de deelnemer sprake is van een concrete gezondheidsklacht. Het PMO is een instrument om inzicht te krijgen in je eigen gezondheid, leefstijl, gezondheidsrisico’s en inzetbaarheid. Als deelnemer krijg je dus waardevolle inzichten in hoe het er voor staat met jouw gezondheid en vitaliteit. Je ontvangt concrete handvatten om aan de slag te gaan met de onderdelen die tijdens het PMO aan bod zijn gekomen. 

Als werkgever krijg je met een PMO goed inzicht in hoe het eigenlijk gaat met je medewerkers. Hierbij is het mogelijk in te zoomen op specifieke afdelingen of vestigingen. Op deze manier kun je zowel overkoepelende aandachtspunten identificeren, maar ook op afdelingsniveau onderscheid maken. 

Werkgevers in Nederland hebben de wettelijke plicht op om periodiek een PMO aan te bieden aan hun werknemers (artikel 18 Arbowet). Dit geldt voor alle werkgevers. Periodiek kent geen vaste waarde maar veelal wordt, net als voor de RI&E, een termijn van 2 á 3 jaar gehanteerd. Als medewerker ben je niet verplicht om deel te nemen, maar het is wel een waardevolle kans om inzicht te krijgen in je gezondheid en vitaliteit. 

 

Wat is de inhoud van een PMO?

Een PMO is vaak opgedeeld in een vragenlijstonderzoek en fysieke onderzoeken. Het vragenlijstonderzoek richt zich op verschillende onderwerpen: leefstijl, psychosociale arbeidsbelasting, fysieke klachten, en werkvermogen zijn enkele van de vele onderwerpen die in een vragenlijst onderzocht worden. 

Bij Adaptics hanteren we het Job Demands-Resources model. Dit is een wetenschappelijk, veelgebruikt model dat wordt gebruikt om te begrijpen hoe de werkomgeving van invloed kan zijn op het welzijn van de medewerker. Het bevat twee typen voorspellers: de eisen die gesteld worden aan het uitvoeren van je functie (werkeisen) en de energiebronnen die het uitvoeren van je functie bevat (werkenergiebronnen). Met name de aanwezigheid van (voldoende) energiebronnen is cruciaal.

Het fysieke onderzoek bestaat vaak uit enkele basisonderzoeken, zoals het meten van het gewicht, vetpercentage, cholesterol en glucose. Het is mogelijk verschillende aanvullende fysieke onderzoeken toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van heel specifieke arbeidsrisico’s, maar ook wanneer je het als werkgever belangrijk vindt medewerkers een zo volledig mogelijk beeld van hun gezondheid te geven. 

 

Wat is het verschil tussen een PMO en PAGO?

Het PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) is er voor medewerkers en is uitsluitend gericht op de risico’s die te maken hebben met het werk. Deze risico’s zijn beschreven in de risico- inventarisatie en evaluatie. Het doel van het PAGO is om de gezondheidsschade, ontstaan uit de arbeidsrisico’s, op te sporen. De bedrijfsarts geeft advies over de inhoud van het onderzoek. Het PMO kun je zien als een aanvulling op het PAGO. Er wordt breder gekeken dan alleen naar de gezondheidsrisico’s. Het PMO kijkt naar de algehele gezondheid van de medewerkers en gaat ook in op leeftijd of mentale belasting zoals werkstress.

 

Zijn alle onderdelen van een PMO verplicht?

Als werkgever ben je dus verplicht om periodiek een PMO aan te bieden. Hierbij is het belangrijk dat het onderzoek breed genoeg is om de arbeidsrisico’s hierin mee te nemen. Als medewerker ben je vervolgens niet verplicht om mee te doen aan een PMO.

 

Van inzicht naar impact

Een PMO geeft je dus inzicht in de huidige vitaliteit van jouw medewerkers. Maar een losstaand PMO zorgt niet voor verandering. Om daadwerkelijk impact te kunnen bereiken is het belangrijk om de resultaten niet in een bureaula te laten liggen. Medewerkers zijn na deelname aan het PMO vaak erg gemotiveerd om aan de slag te gaan. Maak dus gebruik van dit momentum. Geef deze medewerkers de kans hun veranderwensen uit te werken, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen of vitaliteitscoaching. Daarnaast is het belangrijk om de resultaten te presenteren aan de organisatie. Wat zijn belangrijke onderwerpen die gevonden zijn en waar wordt als eerste prioriteit aan gegeven? Betrek medewerkers bij het proces, bijvoorbeeld door het inrichten van werkgroepen die zich bezig gaan houden met het kiezen van passende interventies. Een goed PMO geeft dus inzicht, maar een succesvol PMO s pas echt succesvol wanneer deze impact heeft gemaakt. 

Verwant artikel

Wat is het verschil tussen een PAGO en PMO?

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top