Plan gratis adviescall link
Menu link link

De 4 HR trends voor 2020

Heb jij goede voornemens voor je organisatie om volgend jaar toekomstbestendig te worden en/of te blijven? Velen benoemen dat we ons aan de vooravond van de vierde industriële revolutie bevinden, wat organisaties op de grondvesten gaat doen trillen. Des te belangrijker dus om in te spelen op een steeds sneller veranderende omgeving. Nog geen idee welke trends relevant gaan worden voor het HR werkveld? Wij helpen je een handje met het in kaart brengen van de 4 HR trends voor 2020.

HR trend 1: cijfermatige onderbouwing met HR Analytics en People Analytics

Soms spreken we over HR analytics, soms over People analytics. In beide gevallen gaat het om het verzamelen, analyseren en acteren op data. Op de arbeidsmarkt en binnen organisaties zie je een toenemende behoefte aan HR professionals die middels HR analytics of People analytics komen tot een objectievere besluitvorming. Deze cijfermatige onderbouwing geeft HR professionals meer handvatten om met het management in gesprek te gaan (Angrave, Charlwood, Kirkpatrick, Lawrence & Stuart, 2016). Tevens biedt het hen de mogelijkheid om geïmplementeerde interventies te monitoren en te beoordelen op effectiviteit. Hebben jullie al inzichtelijk wat het effect is van het jullie HRM instrumentarium?

 

HR trend 2: technologische ontwikkelingen

Er is veel gaande op het gebied van technologie. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de robotica, kunstmatige intelligentie, blockchain en Internet Of Things. Deze technologieën kunnen de werkzaamheden van organisaties en de bijbehorende businessmodellen compleet doen veranderen (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Nauta, Sjollema & Houtman, 2016). Maar wat kan HR hiermee, hoor ik je denken. Op kleinere schaal kun je denken aan het werving- en selectieproces wat ondersteund wordt door slimme software die de juiste kandidaten selecteert of bijvoorbeeld een chatbot die de eerste sollicitatiegesprekken voert. Interessante ontwikkelingen voor binnen het vakgebied van HR.

 

HR trend 3: flexibel organiseren

In een tijd waarbij nieuwe generaties de arbeidsmarkt betreden en er sprake is van een toenemende flexibilisering van arbeid, ontstaan ook nieuwe vormen van het organiseren van arbeid. Zo heb je natuurlijk nog steeds het nieuwe werken, maar denk bijvoorbeeld ook aan de gig- en/of platformeconomie. Dit vraagt een toenemende flexibiliteit van organisaties, waarbij de ‘gangbare’ fulltimer steeds meer plaatsmaakt voor de onregelmatig werkende parttimer (WRR, 2016).

 

HR trend 4: bevlogen en productieve medewerkers die handelen vanuit hun eigen zingeving

De arbeidsmarkt is op dit moment gespannen waarbij er tegenover elke vacature gemiddeld 1,6 werklozen beschikbaar zijn (UWV, 2017). Vanuit een toenemende ontgroening, globalisering en de opkomst van inclusie moet er steeds meer gekeken worden naar hoe de huidige werkenden productiever, wendbaarder en met meer plezier kunnen werken (Van Vuuren & Van Dam, 2015). Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld om de bevlogenheid van werknemers te verhogen, want bevlogen medewerkers verzuimen 27% minder, zijn 18% productiever en genereren 12% meer klantgroei (Schaufeli, 2017). Hoe verhoog je de bevlogenheid van je medewerkers? Dit doe je bijvoorbeeld door als organisatie stil te staan bij wat de medewerkers bindt en welke bijdrage men wil/kan leveren aan de doelstellingen van de organisatie (Bouwens, 2010).

 

En nu?

Interessante ontwikkelingen om als bedrijf op in te spelen. Maar hoe pak je dit aan? Zoals Darwin benoemde: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”. Als HR professional ben je een facilitator voor sociale innovatie en een bindende factor tussen werknemers, de organisatie en de maatschappelijke context. Stel je als HR professional daarom de volgende vragen:

  • Heeft de organisatie een duidelijk strategisch HRM beleid op leven lang leren (HRD), inclusief HRM, competentiemanagement en duurzame inzetbaarheid?
  • Streeft de arbeidsorganisatie meerdere waardes na (menselijk, intellectueel, sociaal, emotioneel, ecologisch en financieel)?
  • Beschikt de arbeidsorganisatie over HRM instrumenten (en budget) om werkenden te kunnen ondersteunen in het bevorderen en bewaken van hun employability en worden deze duurzaam ingezet?
  • Is er sprake van een wendbare arbeidsorganisatie die goed kan inspelen op ontwikkelingen vanuit de omgeving?
  • Heerst er een open cultuur binnen de organisatie?

Hopelijk ontstaan er vanuit deze vragen mooie goede voornemens om als organisatie toekomstbestendig te worden/blijven. Hierbij benoemde Confucius terecht ‘It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop’. Wil je meer weten over hoe je als organisatie toekomstbestendiger kan worden en wat Adaptics voor jouw organisatie kan betekenen? Wij gaan graag met je in gesprek!

Meer weten over hoe je als organisatie toekomstbestendiger kan worden?

Wij gaan graag vrijblijvend met je in gesprek. Neem contact met ons op.

Contact link

Andere interessante artikelen.

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top