Plan gratis adviescall link
Menu link link

Is groei een van jouw KPI’s? Zet dan in op vitale medewerkers!

De start van het nieuwe jaar staat bij veel organisaties in het teken van de Key Performance Indicators (KPI’s): een ingesleten begrip. Bijna iedere organisatie werkt ermee. En bijna iedere organisatie streeft naar hetzelfde: meer groei en omzet. Wil je deze KPI’s ook daadwerkelijk realiseren? Stel dan een KPI op rondom vitaliteit, want het hebben van vitale medewerkers is hierin onmisbaar. In deze blog vertel ik je waarom en help ik je op weg deze op te stellen.

Medewerkers zijn fundament van groei

Heb jij al teruggeblikt op de KPI’s van 2019? Zijn je gestelde doelen behaald? Zo ja, dan wil je waarschijnlijk weten wat er nóg beter kan. Indien je je doelen niet hebt behaald, dan ben je op zoek naar verbeteringen om deze dit jaar wel te behalen. Kijk in dit geval eens kritisch naar je KPI’s. Heb je bijvoorbeeld ook doelen gesteld rondom de vitaliteit van je medewerkers? Het fundament voor het behalen van groei is bij veel organisaties de medewerkers. Zonder gezonde en gemotiveerde mensen kan een organisatie moeilijk excelleren.

 

Vitale KPI’s voor organisatie,team en individu

Nog maar weinig organisatie hebben duidelijke KPI’s geformuleerd die sturen op een vitale organisatie én vitale medewerkers. Vitaliteit wordt al snel als iets subjectiefs gezien wat lastig in cijfers is om te zetten. Dus hoe vertaal je vitaliteit naar KPI’s? Dit kan zowel op het niveau van de organisatie, van teams én van de individuele medewerker.

Voor de organisatie kun je bijvoorbeeld het verzuimpercentage willen verlagen. In plaats van investeren in verzuim, is het daarbij belangrijk om te investeren in preventie. Dit kan bijvoorbeeld middels een health check, trainingen en vitaliteitscoaching voor je medewerkers. Zo kun je als HR/directie een KPI opstellen omtrent het aantal medewerkers dat deel zou moeten nemen aan preventieve dienstverlening. Een health check geeft een indicatie van de uitdagingen binnen je organisatie. Geeft het onderzoek aan dat een relatief hoog percentage van je medewerkers niet erg bevlogen is of bijvoorbeeld last heeft van stressklachten? Dan kan dit waardevolle input zijn om een KPI over te formuleren. Bijvoorbeeld om het percentage bevlogen medewerkers met X% te verhogen en het percentage stressklachten met X% te verlagen.

 

Zonder eigen regie geen verandering

Deze KPI’s op organisatieniveau zien we de afgelopen jaren steeds meer. De doorvertaling naar de individuele medewerker ontbreekt echter nog vaak. Je hebt als organisatie een belangrijke ondersteunende functie, maar uiteindelijk moet de medewerker zelf actie ondernemen om zijn of haar eigen vitaliteit te verhogen. De randvoorwaarden kunnen allemaal kloppen, maar als de medewerker niet wil veranderen of geen eigen regie toont, dan kun je als organisatie nog zoveel vitaliteitsdiensten aanbieden, maar dan heeft dit niet het gewenste effect.

 

Welke KPI kun je dan samen met je medewerkers formuleren als iemand zelf nog niet actief nadenkt over zijn vitaliteit? En kun je alle medewerkers motiveren hier een KPI over op te nemen? Als je dit als organisatie als de norm stelt, dan wordt dit een standaard onderdeel van je planningsgesprek.

Enkele simpele vragen die je kunt stellen is:

  • Op een schaal van 0-10, welke score geef je jezelf nu op vitaliteit? Waarbij vitaliteit betekent dat je de energie hebt om te doen wat je graag wilt doen, zowel werk als privé.
  • Welke score wil je aan het einde van het jaar aan jezelf kunnen geven voor vitaliteit?
  • Wat betekent dat concreet: wat is er dan anders?

En werk je door het stellen van drie vragen toe naar een mooie KPI waarmee je kunt sturen op de vitaliteit van je medewerkers. Door deze KPI toe te voegen aan de ‘zakelijke’ KPI’s van de medewerker, stimuleer je mensen om eigen regie te pakken over zijn of haar vitaliteit.

 

Wat levert het op?

Het hebben van vitalere medewerkers betekent dat je personeel meer energie, motivatie én veerkracht heeft om alle geformuleerde KPI’s te kunnen realiseren.

Proost op een vitaal 2020!

Andere interessante artikelen.

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top