Plan gratis adviescall link
Menu link link
Portretfoto van senior vitality consultant Caroline Slikker.
Caroline Slikker 20 januari, 2021

Vitaliteit achter gesloten deuren

Het vele thuiswerken heeft op iedereen een andere invloed. Ook op het gebied van vitaliteit. Bij een negatief effect van thuiswerken op vitaliteit zien we vaak een aantal concrete oorzaken. Welke dit zijn en hoe je hier als organisatie actie op kunt ondernemen lees je in dit artikel.

Oorzaken negatief effect thuiswerken op vitaliteit

Worden er in het geval van thuiswerken negatieve effecten op de vitaliteit opgemerkt? Dit komt vaak door één of meer van de volgende zaken:

  1. de combinatie van thuiswerken met (jonge) kinderen
  2. gevoelens van eenzaamheid
  3. eentonigheid van én minder uitdaging in het werk
  4. geen duidelijke scheiding meer tussen werk en privé
  5. onvoldoende pauze nemen en bewegen, gebrek aan zelfzorg in het algemeen

 

Psychologische basisbehoeften onder druk

Als je bovenstaande lijst met mogelijke oorzaken bekijkt, zie je duidelijk dat alle drie de psychologische basisbehoeften onder druk komen te staan. Namelijk autonomie, binding (betekenisvolle relaties) en competentie/respect. Dit heeft zijn weerslag op de vitaliteit van een medewerker. Autonomie en binding worden uitgedaagd door de corona maatregelen. Niet alleen op het werk, maar ook daarbuiten. Zorgt iemand daarnaast ook nog minder goed voor zichzelf door te weinig beweging, slaap en gezonde voeding? Zeker dan kan een verminderde vitaliteit zich uiten in angst, stress, fysieke pijn, vermoeidheid en problemen met motivatie en focus.

 

Er zijn drie psychologische basisbehoeften: autonomie, binding en competentie.

 

Wat hebben je medewerkers nodig?

Wat je medewerkers precies nodig hebben, valt per situatie uiteen te zetten met behulp van de psychologische en fysieke basisbehoeften. Onderstaand neem ik je hierin mee.

 

Beperking in autonomie

Verwachtingsmanagement is hier het sleutelwoord: wat is haalbaar en mogelijk? Onrealistische verwachtingen die teveel negatieve stress geven zorgen voor verlies aan focus en slechtere prestaties. Het is dus belangrijk dat medewerkers in staat zijn realistische verwachtingen en doelen te stellen. Stressmanagement voor het versterken van de eigen regie kan hen hierbij ondersteunen.

 

Beperking in binding

Mensen kunnen zich eenzaam voelen in een relatie of in een grote groep. Tegelijkertijd is het mogelijk je juist verbonden te voelen als je alleen bent. Verbinden kan dus ook op afstand. Het gaat niet (alleen) om de aanwezigheid van mensen. Er spelen meerdere factoren. Echte verbinding gaat over één op één contact, waarbij je op elkaar gericht bent. Dat kan ook telefonisch of online. De winst valt vooral te behalen in de kwaliteit van het contact.

 

Beperking in competentie

Waar voor sommigen het werk uitdagender wordt, wordt het voor anderen juist saaier. Als de uitdaging te lang verdwijnt, kan dat een negatief effect hebben op de motivatie en daarmee vitaliteit. Ook hier is het belangrijk om alert te zijn op wat de medewerker nodig heeft en wat er mogelijk is. Deze thuiswerktijd succesvol doorkomen? Dat kan door het vergroten van de uitdaging of in sommige gevallen door te werken aan het incasseringsvermogen van de medewerker.

 

Onvoldoende zelfzorg op de leefstijlfactoren

Het is voor de een makkelijker om gezond te leven dan voor de ander. Motivatie is complex. Gerichte vitaliteitscoaching kan nodig zijn om de voorwaarden te scheppen voor duurzame gedragsverandering op het gebied van gezondheid. De belangrijkste stappen die leidinggevenden kunnen zetten: blijf in contact, zorg voor een bedrijfscultuur waar pauzes, wandelen en op tijd stoppen met werken de norm zijn en houd de motivatie(vorm) van je medewerkers in het oog.

 

Verbetering al mogelijk met draaien aan één knop

We zitten in een bijzondere situatie die veel van ons vraagt. Sommige zaken kunnen we veranderen met de juiste kennis en vaardigheden en sommige zaken zullen we moeten accepteren en incasseren. Het goede nieuws is dat je kunt leren incasseren.  En dat wanneer je aan één knop draait in het raderwerk van vitaliteitsfactoren, de weerbaarheid op alle andere vlakken stijgt.

Tipsheet: vitaal blijven tijdens thuiswerken

Deze tipsheet geeft medewerkers advies over:

  • op peil houden van je psychologische basisbehoeften: autonomie, binding en competentie
  • op peil houden van je fysieke basisbehoeften: slaap, beweging en natuur
  • daadwerkelijk overgaan tot actie: van willen naar kunnen
Download tipsheet link

Andere interessante artikelen.

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top