Plan gratis adviescall link
Menu link link
Portretfoto van adviseur vitaliteit Laura San Martin.
Laura San Martin 3 november, 2020

Houd medewerkers vitaal in een veranderende werkomgeving

In de tijd waarin we leven wordt van werknemers steeds meer aanpassingsvermogen en veerkracht gevraagd. Hoe houd je je medewerkers vitaal in een snel veranderende werkomgeving? Je leest het in deze blog.

De covid-crisis doet een behoorlijk beroep op werknemers die onder onzekere en veeleisende omstandigheden hun werk moeten blijven uitvoeren, zoals zorgprofessionals, productiemedewerkers en onderwijspersoneel. Daarnaast hebben werknemers die noodgedwongen thuiswerken zich in korte tijd nieuwe (digitale) manieren van werken en communiceren eigen moeten maken. En dat in een tijdperk waarin ontwikkelingen elkaar al razendsnel opvolgen en werknemers continu moeten meebewegen met veranderende werkwijzen, processen en functies. Ontwikkelingen die allemaal vragen om veerkracht en aanpassingsvermogen.

 

Veerkracht cruciaal bij verandering

De mate waarin iemand gemakkelijk omgaat met veranderingen verschilt per individu. De een heeft een sterke hang naar stabiliteit, zekerheid en duidelijkheid en voelt zich minder prettig wanneer houvast of een helder perspectief ontbreekt. De ander is van nature eerder op zoek naar nieuwe ervaringen en wordt minder opgeschrikt door onverwachte wendingen en veranderingen. Hoe je als persoon ook in elkaar zit, het omgaan met veranderingen vraagt om een zekere mate van veerkracht. In tijden van verandering is veerkracht namelijk cruciaal om het hoofd boven water te houden en positief te blijven. Hoe veerkrachtiger je bent, hoe beter je in staat bent om flexibel te reageren op wat er op je afkomt en gevoelens van onzekerheid en teleurstelling het hoofd te bieden.

 

Veerkracht als onderdeel van vitaliteit

Veerkracht is één van de dimensies van vitaliteit, naast energie en motivatie. Vitaliteit gaat over de motivatie om doelen te stellen en te behalen, de energie waar je uit kunt putten en de veerkracht om met dagelijkse problemen en uitdagingen om te gaan (bron: TNO). Is één van deze dimensies (tijdelijk) minder aanwezig, dan heeft dat direct invloed op hoe vitaal je je voelt. Het ontbreken van veerkracht onder veranderende omstandigheden heeft als effect dat je minder gemakkelijk om kunt gaan met onvoorziene problemen. Hierdoor kunnen ook gevoelens van stress en onzekerheid ontstaan. Alle reden dus om medewerkers te ondersteunen in het ontwikkelen en op peil houden van hun veerkracht. Opdat zij ook in een onzekere en veranderende context overeind blijven.

 

Individuele aandacht en maatwerk

Het ondersteunen van medewerkers in het ontwikkelen van veerkracht vraagt om individuele aandacht en maatwerk. Het gemak waarmee iemand omgaat met veranderingen en uitdagingen is immers persoonsafhankelijk. Een individuele aanpak doet een beroep op leidinggevenden om écht te luisteren naar waar de medewerker tegenaan loopt, om signalen op te pikken en hierover in gesprek te gaan. De ene medewerker zal baat hebben bij het leren accepteren van onzekerheden en relativeren van tegenslagen. De ander wil vooral geholpen worden bij het vinden van een concrete oplossing voor een nieuw probleem. De kunst is om medewerkers in hun kracht te zetten, zodat zij zélf beter leren omgaan met wat er op ze afkomt.

 

Heldere koers en aandacht voor leidinggevenden

Als organisatie is het zaak om onder veranderende omstandigheden helderheid te geven, perspectief te schetsen en te blijven communiceren over nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Dit geeft medewerkers namelijk houvast in onzekere tijden. Daarnaast is het van belang om leidinggevenden de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Zowel in het op peil houden van hun eigen vitaliteit en veerkracht, als in hun aanpak richting medewerkers. Bied leidinggevenden een luisterend oor, stimuleer onderlinge uitwisseling over waar zij tegenaan lopen en ondersteun hen bij het voeren van gesprekken met hun medewerkers. Zodat ook zij mee kunnen veren met alle uitdagingen die op hen afkomen onder veranderende omstandigheden.

Checklist: hoe vitaal zijn jouw leiders?

De huidige maatschappij vraagt om vitale leiders. Hoe scoren de leiders binnen jouw organisatie op vitaliteit? Ontdek het aan de hand van deze checklist met kenmerken van een vitale leider.

Download checklist link
vitale organisatie
Verwant artikel

Do’s & don’ts van het vitaliteitsgesprek met je medewerker

Vitaler personeel? Ontvang eens per kwartaal de laatste inzichten in onze gratis nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrieflink
Werknemer
background
top